НАП ще признава тестовете за Covid-19 за разходи на фирмите

НАП ще признава тестовете за Covid-19 за разходи на фирмите

Сумите, които компаниите плащат за тестване на служителите за коронавирус, ще се признават за данъчни цели и няма да се облагат с данък върху разходите. Това съобщи Националната агенция за приходите (НАП) в отговор на запитване на "Капитал".

Условието е направеният разход за тестването да е отчетен правилно, т.е. с първичен счетоводен документ, отразяващ вярно стопанската операция.

"Работодателите са задължени да извършват разходи, чрез които да се осигури надеждна диагностика на персонала, така че да се предотврати разпространяване на заразата. В този смисъл извършените от работодателите разходи за PCR или други тестове (например антиген тестове), чрез които се постигат целите на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Закона за здравето, се признават за данъчни цели на основание чл. 11 от ЗКПО, при условие че са спазени изискванията за документална обоснованост, предвидени в чл. 10 от същия закон", посочват от приходната агенция.

НАП се позовава на различни текстове в трите ресорни закона, свързани с изискванията към бизнеса и условията на труд.

Кодексът на труда например вменява на работодателя задължение да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасността за здравето и живота на работника или служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени.

Според Закона за здравословни и безопасни условия на труд (чл. 16, ал. 1, т. 6) работодателят е длъжен да осигури ефективен контрол за извършване на работата без риск за здравето и по безопасен начин, а на основание чл. 16, ал. 6 от същия закон всички разходи, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, са изцяло за сметка на работодателя.

От НАП се позовават и на Закона за здравето, според който при опасност от или при епидемично разпространение на заразни болести държавните и общински органи, физическите и юридическите лица оказват пълно съдействие на органите на държавния здравен контрол.

Споделяне

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?