Неоправдано скъпи и неефективни са 3/4 от екологичните европроекти

Неоправдано скъпи и неефективни са 3/4 от екологичните европроекти

Неоправдано скъпи и неефективни са били три четвърти от европроектите за подобряване на околната среда, изпълнени в периода 2007-2014 г. и проверени от Европейската сметна палата, стана ясно от неин доклад, цитиран от БТА в четвъртък.

По-голямата част от т. нар. инвестиции в непроизводствени дейности не са допринесли за защитата на ландшафта и биологичното разнообразие. Установени са ясни признаци в 75 на сто от случаите, че разходите са прекалено високи или недостатъчно оправдани. Заради слабости при избора на инвестиции са били финансирани недопустими проекти.

За периода 2007-2013 г. за инвестиции в непродуктивни дейности са изразходвани приблизително 860 млн. евро обществени средства.

Проверяващите са посетили четири държави от ЕС, които заедно са изразходили 80 на сто от общия размер на разходите - Португалия, Дания, Великобритания и Италия. Само пет от 28-те проверени проекта са били ефективни. В доклада се посочва, че този проблем може да не се ограничава само до извадката, тъй като се наблюдават слабости в системите за управление и контрол на държавите.

Установено е, че държавите в ЕС не са проверили надлежно заявените разходи, или са приели най-скъпото предложение за инвестиции, без да изискат обосновка. В няколко случая проекти, които очевидно са щели да увеличат стойността на земеделското стопанство, са били изцяло финансирани с обществени средства или са се ползвали от много по-висок процент на подпомагане, отколкото нормално се отпуска за инвестиции в производствени дейности.

Въпреки че подкрепата продължава да бъде отпускана и за периода 2014-2020 година, Европейската комисия и държавите в ЕС все още не са поправили повечето от слабостите, се посочва в доклада на одитния орган.

Европейската сметна палата препоръчва на държавите постоянно да проверяват съпътстващата документация по декларациите за разходи; да определят точни показатели за резултатите; да следят разходите за дадени дейности да не надвишават цените на свободния пазар.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво трябва да се направи, за да се ваксинират повече хора?