Неправителствен сайт ще информира за ситуацията с бежанците у нас

Информационна страница за всякакви данни, свързани с бежанския поток у нас, пусна в четвъртък Института за развитие на публичната среда.

В портала wwww.zakrila.info ще се публикува систематизирана институционална информация за ситуацията, свързана с бежанците, като: броя на потърсилите закрила и преминалите българо-турската граница; центровете, в които са настанени - брой места и реално настанени; предоставените хуманитарен и бежански статут; отказ за предоставяне на статут; институциите, влизащи в оперативния щаб, техните отговорности и задължения; контакти на оперативния щаб; информация за дарителски акции; информация за самите бежанци и сирийската общност.

"Липсата на информация и разнопосочните сигнали, които институциите дават, пораждат съмнения и създават условия за зараждане на ксенофобски настроения сред политическите формации и обществото. Преодоляването на тези крайно негативни тенденции, е свързано преди всичко с информираността на гражданите. Затова основна цел е да бъдат обединени и систематизирани под обща шапка информационните ресурси на институциите, които имат отношение към кризата, както и инициативите на доброволци, НПО, граждани", обясняват от Института за развитие на публичната среда.

Освен актуалната информация потралът ще се старае да запознава публиката с интересни аспекти от сирийския бит и култура, да насочва вниманието на публиката върху интересни материали и анализи в тази сфера. Страницата ще се постарае да отразява жестовете на солидарност, които българите правят, създавайки по този начин паралелна на институциите система за грижа и подкрепа на бежанците.

Споделяне

Още от България