Несправедливи и ниски заплати водят до текучество във фирмите

По-слабо образованите по-трудно сменят работа

Несправедливи и ниски заплати водят до текучество във фирмите

Ниските заплати и несправедливото им определяне са сред основните причини за текучеството във фирмите, съобщи в петък в свое проучване Българската търговска промишлена палата (БТПП).

73% от анкетираните посочват, че моторът за текучество на персонал е размерът на заплатите. В изследването са участвали 2460 заети лица, 748 работодатели, 53 браншови организации, 252 дирекции "Бюра по труда"; 25 бизнес общности и 65 представители на социални партньори през проект "Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила".

Другите основни причини за напускане на работа са несправедливото разпределение на възнаграждението - посочен от близо 67 процента и липсата на финансови стимули - отбелязана от около 63 на сто от анкетираните.

Стресът също е причина за напускане на работа при 62 на сто от заетите. А други 63 на сто по принцип посочват проблеми със здравословното си състояние.

Мениджърите и ръководителите също водят до текучество на работното място. Над 60% от причините за напускане са авторитарното ръководство на началниците, както и лошото отношение на работодателя към съответния служител.

Наред с това хората с по-ниска степен на образование по-трудно сменят работата. Според изследването жените и семейните хора са по-ценни като работници, защото са по-лоялни към фирмите и по-рядко сменят работното си място.

Не на последно място, възрастта също оказва влияние върху текучеството - възрастните хора са готови на компромиси, за да запазят заетост. "По-големият стаж в дадено предприятие е фактор за стабилност", посочи председателят на БТПП Цветан Симеонов.

"Важно е работодателите да се съобразяват с резултатите от това изследване, защото преди пандемията имаше голямо търсене на работна ръка. В София например безработицата беше под 2 процента, а се знае, че здравословното ниво на безработица е най-малко 4 процента", заключи Симеонов.

Споделяне

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?