Нестле София отчита 70% ръст на печалбата през 2003 година

Нестле София отчете 3,4 млн. лева обща печалба след облагане с данъци за счетоводната 2003 г. Реализираната печалба бележи ръст от 1,4 млн. лв (70%) в сравнение със същия период на 2002 г., когато тя е 2 млн. лева. Компанията очаква темповете на растеж да се запазят и през 2004 г.

Нестле закупи фабрика Малчика през 1994 г., но за пръв път отчете печалба за 2001 г., която възлиза на 1,6 милиона лева и е 3,2% от общия оборот.

Nescafe е марка номер едно на пазара на разтворимо кафе в България със 78,2% пазарен дял. Супите и бульоните Maggi са с пазарен дял съответно 65,7% и 59,5% и са лидери на българския пазар на разтворими супи и бульони.

Шоколадите и шоколадовите бонбони Nestle Classic имат 17% пазарен дял, което ги прави втори в България, съответно на пазара на шоколади и на шоколадови бонбони.

Инвестициите в нови производствени мощности, направени през 2003 г., са в размер на над 9 млн. лева. Годишният оборот на Нестле София за 2003 г. възлиза на 86 млн. лева, като ръстът спрямо същия период на 2002 г. е 27%.

Само за последните три години Нестле София АД е инвестирала в дълготрайни активи над 20 милиона лева, като вложените средства нарастват непрекъснато. Общият брой на служителите в Нестле София е над 1 000.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: