Независима комисия ще следи за конфликта на интереси

Независим петчленен орган, избиран от парламента с петгодишен срок, ще следи за наличието на конфликт на интереси сред лицата, заемащи публични длъжности по избор и назначение. Това е записано в промените на Закона за предотвратяване и и разкриване на конфликт на интереси, приети на първо четене от парламента в петък.

Ако промените бъдат одобрени и на второ четене, комисията трябва да бъде създадена до 1 януари 2011 г., а самата ѝ дейност ще започне от 1 април 2011 г.

Предложените текстове уреждат и съдебния контрол над решенията на новия орган. Според тях оспорването на решенията, с които комисията установява конфликт на интереси, ще става пред съда по реда на Административно-процесуалния кодекс. Решението на комисията, с което се постановява, че е налице конфликт на интереси, може да се оспори от заинтересуваното лице. Съдът може да отмени решение на комисията, с което е установено, че не е налице конфликт на интереси, по протест на прокурора.

Промените въвеждат и забрана на освободен поради наличието на конфликт на интереси служител да заема публични дейности с изключение на изборни дейности.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?