Нощувките на българи в курортите ни намалели със 17.5%

Броят на нощувките (804.4 хил.) на българи в местни хотели за първото тримесечие на 2010 г. е намалял сериозно със 17.5% спрямо същия период на миналата година, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в понеделник.

Приходите от нощувки на българи в средствата за подслон и местата за настаняване през първото тримесечие на 2010 г. са с 6.3% по-малко в сравнение с първото тримесечие на 2009 г. и се равняват на 73.8 млн. лева.

Оптимистични са данните за нощувките на чужденци у нас за периода – те се увеличават с 6.2 на сто за година, а приходите от тях са с 8.5% повече и достигат 40.6 млн. лeва.

Повече нощувки са реализирали гражданите на: Португалия - със 108.0%, Сърбия - с 45.6%, Румъния - с 39.7%, Испания - с 37.1%, Русия - с 35.5%, Турция - с 29.8%, Република Корея - с 29.6%, Гърция - с 24.5%, Израел - с 18.3% и други.

През първото тримесечие на 2010 г. намалява и общият брой на пренощувалите лица в средствата за подслон и местата за настаняване с 54.9 хил. (7.7%) до 655.2 хиляди. От тях 53.8% са българи. Пренощувалите чужденци в средствата за подслон и местата за настаняване са с 21.9 хил. (10.7%) повече спрямо същия период на предходната година, като най-висок е делът на нощувалите граждани от Великобритания (22.9%). Почти всички чужди граждани (99.1%) са предпочели да нощуват в хотели, а в останалите средства за подслон (хижи, вили и т.н.) са нощували само 0.9% от тях.

Общата заетост на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване през първото тримесечие на 2010 г. е 14.9 %, което е с 1.4 процентни пункта под регистрираната за същия период на предходната година.

Споделяне

Още от Бизнес