Нов образец трудова книжка от юни 2020 г.

За вече работещите ще се издаде продължение на сегашния документ с цел повече данни

Нов образец трудова книжка от юни 2020 г.

От 1 юни 2020 г. да има нов образец трудова книжка, която да съдържа повече информация за назначаването на съответния служител, категорията труд, която полага, и освобождаването му от длъжност. Това предлага Министерството на труда и социалната политика в проект на Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж, публикувана за обществено обсъждане.

Новият документ ще важи за всички започващи работа след тази дата, а за вече работещите или загубилите старата си книжка ще се издава продължение на сегашната. Пет години след влизане в сила на наредбата трябва да се преустанови вписването на данни в старите трудови книжки и да им се издаде придължение по новия образец.

В мотивите за промяната се посочва, че сегашният образец на трудовата книжка е от 1996 г. и вече не отговаря на изискванията на промененото от тогава законодателство за вписване на допълнителна информация в трудовата книжка. За тези данни сега няма предвидени полета, а от друга страна се налага прецизиране на реквизити на сега съществуващи полета, посочва се в мотивите на социалното ведомство.

Промените ще защитят по-добре трудовите и осигурителните права на работниците и ще улеснят Националния осигурителен институт в определянето на размера на пенсиите.

В момента съществен проблем е липсата на регламентация относно вписването на датата на предаването на трудовата книжка от и на работника или служителя, когато трудовата книжка не е издадена от работодателя, страна по трудовия договор. Сега от работодателя се изисква само да води регистър с издадените от самия него трудови книжки. Предвижда се вече да има такъв регистър за трудовите книжки на всички работещи в момента служители.

Предвижда се и възможност за прекратяване на трудовия договор от инспекцията по труда, в случаите, когато фирмата вече не работи. Такава досега не е имало, както не е можело да се вписва в трудовата книжка установен по съдебен ред трудов стаж. Липсата на тези процедури води до различна административна практика, смятат от социалното министерство.

Регламентира се вписването в трудовата книжка и на обстоятелства, когато уволнение на наетия е признато за незаконно или съдът е поправил основанието за прекратяване на трудовото правоотношение.

Проектът предвижда да стане задължително поставянето на щемпел в трудовата книжка при прекратяване на трудовото правоотношение. С него ще се осигурява информация за датата на постъпване на работа, датата на прекратяване на трудовото правоотношение, основанието за прекратяване на трудовото правоотношение и продължителността на трудовия стаж. Голяма част от фирмите слагат такива щемпели и сега, но не и от всички предприятия.

"Това ще доведе до намаляване на административната тежест за работодателите, които в редица случаи следва освен извършването на записи в трудовата книжка да издават и съхраняват за дълъг период образци на документи, удостоверяващи натрупания стаж. Също така ще допринесе и за по-добрата закрила на правата на работниците и служителите, които няма да е необходимо да съхраняват и/или изискват документи, свързани с трудовия им стаж след прекратяване на трудовото правоотношение", се посочва още в доклада.

Променят се и графите в образеца на трудовата книжка (например въвежда се вписване на код по НКПД, категория труд и други), с оглед осигуряване на по-пълна и точна информация във връзка с трудовото правоотношение на работника или служителя и в по-голяма степен възможност за ползване на трудови и осигурителни права.

Предвидено е трудовите книжки да бъдат с цвят на корицата бордо. Те ще са с размери 12 на 17 сантиметра и ще имат 32 страници.

Споделяне

Още от България