Нова съдебна атака срещу концесията на “Тракия”

Нови атаки срещу концесията на магистрала “Тракия” бяха отправени във Върховния административен съд (ВАС) и Софийския градски съд (СГС) във вторник. Заместник-главният прокурор Митьо Марков и председател на Върховната административна прокуратура обжалва решението на тричленния състав на ВАС от 27 март 2005 г., с което договорът за дострояване и управление на аутобана, сключен между държавата и българо-португалския консорциум, бе обявен за законосъобразен. В същото време представители на "Новото време" внесоха в СГС искова молба за обявяване на нищожност на договора за концесията на автомагистрала "Тракия", заради включване в отсечките терени, по които все още не са приключили отчуждителните процедури.

В мотива се за обжалване на решението на тричленката на ВАС, Марков отбелязва, че е необоснован изводът на съда, че държавното “Автомагистрали” ЕАД, което е съакционер в концесионера,  има статут на лице, което законно е придобило и има права на ползване на обект по Закона за концесиите. Включването на дадените на концесия пътни участъци в активите на “Автомагистрали” бе основният мотив на ВАС при обявяването на концесията за законосъобразна. Според прокуратурата обаче това не е така защото съгласно изричното изискване на Закона за концесиите за заявяването на права на стопанисване на обекти Министерският съвет взема решение дали да предостави такива в тригодишен срок, а такова към момента няма. Дружеството е заявило правата си върху отсечките на 8 януари 1996 г., на МС не се е произнесъл.

Според новия протест на Митьо Марков е незаконосъобразен е изводът на съда, че административният акт на Министерски съвет за отдаването на “Тракия” на концесия е мотивиран, тъй като в решението на правителството на Симеон Сакскобургготски липсват фактически основания за сключването на договора с българо-португалския консорциум без търг или конкурс за изграждането и експлоатацията на основна пътна артерия не само за България, а и с трансевропейско значение.

Като грешка на ВАС, Върховната административна прокуратура отбелязва липсата на изследване доколко могат да се постигнат предвидените в решението на Министерски съвет за концесията цели на частното управление на пътя. Ако съдът бе изпълнил тези свои задължения, той неминуемо щеше да констатира, че издаденият без търг или конкурс и без каквито и да е мотиви административен акт очевидно е насочен към облагодетелстване и защита правата главно на концесионера, а не към осигуряване на предвидената в Конституцията цел на стопанисването и управлението на публичната държавна собственост – това да става само в интерес на гражданите и обществото, пише още в протеста на Марков..

“Новото време” пък внесе жалба срещу концесията в Софийския градски съд. Освен това ще бъде подадет и сигнал до главния прокурор по закона за предложенията, сигналите, жалбите и молбите, за да бъде сезиран ВАС за обявяване на нищожност на концесията на автомагистрала "Тракия", каза на пресконференция лидерът на партията Емил Кошлуков.

Според "Новото време" към момента на сключване на договора за концесията държавата е предоставила на чуждо управление частна собственост, по която все още не е приключила отчуждителната процедура, а за някои участъци - не е започнала и до сега.

Според Закона за концесиите, на концесия може да се предоставя само и изключително публична държавна собственост, каза адвокат Александър Желязков. По думите му има две основания за прогласяване на нищожност на концесионния договор - противоречие със Закона за концесиите и Конституцията, според която частната собственост е неприкосновена, и второто - невъзможен предмет на договора, тъй като липсват имоти изключителна държавна собственост, които са годен обект за отдаване на концесия.

Александър Желязков посочи, че според Закона за държавната собственост, собствеността върху отчуждаваните имоти преминава върху държавата след изплащането на обезщетението. По думите му тази обезщетения не са изплатени дори и на собствениците на земя, за които са влезли в сила отчуждителните решения. От това нарушение са засегнати пряко повече от 4 800 собственици на частни земеделски земи и гори, допълни Желязков.

Решението за предоставяне на концесия върху цялата автомагистрала - от Калотина до Бургас, е взето от Министерския съвет на 30 декември 2004 г. - ден след отчуждаването на земите в първия участък ЛОТ 1, и 7 месеца преди отчуждителното решения за ЛОТ 2, каза адвокат Желязков. По думите му все още не е отчуждено цялото трасе на магистралата до Бургас, има висящи съдебни спорове пред ВАС и районните съдилища за местонахождението на отделните имоти по трасето.

Още от Бизнес