Според световни неправителствени организации

Новата Еврокомисия отстъпва от досегашните екополитики

Новата Еврокомисия отстъпва от досегашните екополитики

Обявеният миналата седмица проект на състава на новата Европейска комисия показва, че опазването и възстановяването околната среда не само няма да са нейни приоритети, но има опасност и да се отстъпи от вече поети ангажименти и политики. Това се посочва в отворено писмо до председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, в което обединението на световни екоорганизации Green10 изрази сериозните си опасения от посоката, по която поема ЕС след обявяването на състава на новата комисия.

Според коалицията, структурата на новата Еврокомисия, писмата за определяне на ресора и изборът на комисари показват сериозно омаловажаване на дългогодишните усилия, положени за опазването на околната среда. Според организациите, по този начин Европейският съюз отстъпва от задълженията си за устойчиво развитие, ефективно използване на природните ресурси, подобряване на качеството на въздуха, опазване на биологичното разнообразие и предприемането на действия за справяне с климатичните промени.

Green10 смята, че прехвърлянето на задълженията на комисаря по околната среда в споделен ресор с друга позиция, която изисква сериозни усилия, показва, че проблемите на околната среда минават на заден план в политическите приоритети. Този извод е подсилен и от практическата липса на задължения за опазване на околната среда в работата на заместник-председателите на ЕК, пише в писмото.

Мандатът на Комисаря по околна среда и морско дело и рибарство изглежда изцяло концентриран върху дерегулацията и предполага ревизия на всички големи инициативи, които се прилагат в момента. Никъде не е спомената необходимостта да се постигнат каквито и да е европейски цели, както и да се предприемат нови инициативи.

Включването в мандата на комисаря препоръки за промяна на природозащитното законодателство на ЕС, преди да са ясни резултатите от случващата се в момента проверка на годността това законодателство, намеква за решение на високо равнище да се отслаби защитата на биологичното разнообразие в ЕС, смятат организациите. Според тях, това е още по-притеснително, предвид че комисарят Кармену Вела от Малта, в чието портфолио влиза околната среда, идва от страна, чието правителство е подложено на сериозни критики заради неприлагането на законодателството за защита на птиците, посочват организациите.

Сливането на климатичния и енергийния ресор и поставянето на техния комисар под шапката на заместник-председателя и комисар по енергетика на ЕК, може да означава, че справянето с климатичните промени се смята за подчинено на съображенията на енергийния пазар, притесняват се екоорганизациите. Те посочват още, че избраният комисар по климата и енергетиката - испанецът Мигел Ариас Канете, е с добре известни връзки с нефтената индустрия и това повдига въпроси за конфликт на интереси.

Прехвърлянето на отговорността за отношенията с Европейската агенция по химикалите, чиято работа е да предпазва гражданите на ЕС от вредни химикали, от Генерална дирекция „Околна среда“ в Генерална дирекция “Предприятия и промишленост“ показва ясна склонност към приоритизиране на бизнес интересите над опазването на човешкото здраве и околната среда и е в противоречие с целите на регламента REACH, продължават с аргументите си природозащитниците.

Фактът, че устойчивото развитие, ефективното използване на ресурси и зелената икономика не са покрити на ниво заместник-председател предполага, че Комисията ще работи с остарялата парадигма на икономически растеж, която облагодетелства индустрията и работните места на миналото, за сметка на тези на бъдещето, и е откъсната от ограниченията на реалния свят, притесняват се те.

Обещанието на новия председател на Комисията Жан-Клод Юнкер да не допуска законодателни инициативи, които не отговарят на приоритетите му, заедно с практическата липса на екологични приоритети, внушава де факто спиране на работата по европейските екологични политики, пишат още от Green10.

Споделяне

Още по темата

Още от Европа