Нови 1100 МВ зелени енергомощности влизат на пазара у нас до 2026 г.

Нови 1100 МВ зелени енергомощности влизат на пазара у нас до 2026 г.

В следващите десет години на българския енергиен пазар ще навлязат нови 1119 МВ мощности от възобновяеми енергийни източници и делът им в потреблението на ток ще надхвърли 18 процента. Това обаче прави балансирането на пазара по-трудно и несигурно, което налага изграждането на малки газови електроцентрали, които да могат бързо да се пускат при повишено потребление на ток. Необходими са и инвестиции в помпено-акумулаторни водноелектрически централи (ПАВЕЦ), които пък да могат да се включват при спадовете в консумацията, за да се ползват произвежданата енергия за качване на водата от долните си нива за последващо изпускане - при нужда - от горни прагове.

Анализът е в проекта на десетгодишен план за развитие на електропреносната мрежа на страна, който в четвъртък бе публично обсъден на заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране.

След бума на възобновяемите енергийни източници преди години, вече има задържане на инвеститорския интерес в тази област. След като през 2017 г. се очаква присъединяването към преносната мрежа на 240 МВ зелени мощности, в следващите две години те ще са доста по-малко. През 2020 г. отново се чака включването на 210 МВ екоцентрали и после пак ще има забавяне. Така към сегашните около 4100 МВ инсталирани ВЕИ-мощности, които представляват дял от около 15 % в общото потребление, след десет години ще се прибавят още над 1100 МВ. Конвенционалните нови мощности ще са под 400 МВ, като в плановете на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) до 2026 г. не влиза присъединяването на нови ядрени мощности

За да поеме предизвикателствата по балансирането на енергийните доставки ЕСО смята да се концентрира върху развитието на мрежата 400 и 110 киловолта като акцентът ще е върху последната, тъй като е от изключително важно локално значение.

Необходимите инвестиции за развитие на електропреносната мрежа за този период от време се оценяват на 1.2723 млрд. лв., от които 148.1 млн.лв. са привлечени европейски средства.

Планът на ЕСО предстои да бъде окончателно приет на закрито заседание на енергийния регулатор на 15 септември.

Споделяне

Още от Бизнес