Съмнения

НПО на бъдещия правосъден министър разработва експортни стратегии

"Прозрачност без граници" с обществена поръчка за половин милион лева

НПО на бъдещия правосъден министър разработва експортни стратегии

Номинирането на изпълнителния директор на неправителствената организация ″Прозрачност без граници″ Диана Ковачева за министър на правосъдието събуди обществения интерес с принципните противоречия между функциите и задачите на неправителствените организации и практиките в работата на изпълнителната власт. НПО по определение трябва да са коректив именно в работата на правителствените звена в полза на обществото.

Затова изборът на г-жа Ковачева за правосъден министър постави въпроса доколко е полезно минаването от едната страна на ″бариерата″ на другата и дали наистина бариерата е била толкова непреодолима и преди явното ѝ преминаване.

Колегите от сайта ″Биволъ″ се разтърсиха по публично достъпни източници и откриха как ″Прозрачност без граници″ е спечелила проект за няколкостотин хиляди лева, платими от държавна институция. С предмета си проектът навява опасенията, че става дума за формален начин на правителствено финансиране на НПО и за преплитане на частни с държавни интереси. А номинирането на г-жа Ковачева за правителствен пост засилва съмненията за нездравословна връзка между голяма неправителствена организация и държавната власт.

Mediapool потърси безуспешно няколко пъти г-жа Ковачева да коментира фактите, изнесени от ″Биволъ″.

Неправителствената организация (НПО) "Прозрачност без граници", чийто изпълнителен директор Диана Ковачева ще бъде следващият правосъден министър разработва експортни стратегии за много сектори в промишлеността по възложена ѝ от правителствена институция обществена поръчка за стотици хиляди левове, пише сайтът "Биволъ".

Проверка на изданието в регистъра за обществени поръчки показва, че през октомври заедно с още една НПО организацията е спечелила проект за близо половин милион лева. Партньор на "Прозрачност през граници" е "Национална асоциация правна инициатива за местно самоуправление".

От описанието на поръчката излиза, че двете организации за четири месеца трябва да изработят стратегии за експорта в следните области: "Произвoдство на машини, оборудване и домакински уреди", "Произвoдство на медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти", "Произвoдство на канцеларска и електронно-изчислителна техника и продукти и услуги в областта на компютърните технологии", "Произвoдство на електрически машини и апарати", "Произвoдство на дървен материал и изделия от него, без мебели", "Произвoдство на дървесна маса, хартия, картон и изделия", "Производство на мебели" и "Издателска и полиграфическа дейност, възпроизвеждане", "Произвoдство на превозни средства, без автомобили", "Произвoдство на метални изделия, без машини и оборудване", "Произвoдство на радио-телевизионна и далекосъобщителна техника".

Изготвянето на тези стратегии е част от проекта "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" финансиран по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" и се възлага от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия към Министерството на икономиката и енергетиката (ИАНСМП). Цялата сума за усвояване по проекта е 27 396 493 лв, от които до момента са изплатени близо 6 млн лева.

Конкретно по проекта за експортните стратегии агенцията е сключила договор за шест позиции. Три от тях на обща сума 478 800 лева са отишли при ОБЕДИНЕНИЕ ТРАНСПЕРЪНСИ И ПАРТНЬОРИ, в което "Прозрачност без граници" и "Национална асоциация правна инициатива за местно самоуправление" делят по 50% собственост. Други три позиции за общо 314 400 лева са спечелени от "Обединение Експортни стратегии на Република България", чието име съвпада с наименованието и спецификата на поръчката.

Обществената поръчка е проведена по "бързата" процедура на договаряне - без предварително публикуване на обявление в официален вестник на Европейския съюз, като обяснение за това липсва.

Проверка на "Биволъ" във фирмените регистри показала, че всички сдружения, които заедно с "Прозрачност без граници" ще разработват специализираните експортни стратегии, водят към един и същ кръг от лица, свързани с министъра на околната среда и водите Нона Караджова и определени от изданието като "Клуб Дондуков 53". Името на клуба идва от апартамент на същия адрес в София, в който съсобственици са Нона Караджова, бившият шеф на НОИ Йордан Христосков, Ева Радева, Борислав Тафраджийски, Стефан Иванов, Спартак Керемидчиев и още няколко лица.

Управител на Обединение "Трансперънси и партньори" е Надежда Йорданова от адвокатско дружество "Йорданова и Радева". Ева Радева е председател на сдружението "Национална асоциация правна инициатива за местно самоуправление", което е другият партньор в обединението.

"Обединение Експортни стратегии на Република България", което е спечелило останалите позиции по същата поръчка е с управител Борислав Тафраджийски, а в обединението участва кооперацията София Консултинг Груп, която в миналото също е била регистрирана на "Дондуков 53" и е представлявана от Стефан Иванов и Спартак Керемидчиев.

Разследване на Биволъ показва, че от 2005 г. до днес близо 4 700 000 лв по обществени поръчки са усвоени от организации с различни имена, но с едни и същи собственици и управители: Борислав Тафраджийски, Спартак Керемидчиев, Стефан Иванов, Ева Радева и съпругът ѝ адв. Андрей Горанов.

Възложители на поръчките са МОСВ, МОНМ, МРРБ, Програма ФАР, Басейнова дирекция и няколко общини, сред които най-щедра е Столичната община. Тя е дала близо 1 200 000 лв. през 2008 за "Координация и управление на договорите на Столична Община за подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за "Управление на битовите отпадъци на Столична община". Изпълнител на поръчката, подписана от Бойко Борисов и финансирана по програма на ЕС, е КОНСОРЦИУМ "СКГ - КЛУБ 2000 - ЕПК", в който членуват "Екопро Консулт", "Клуб Икономика" и "София Консултинг Груп", а управляващ е Борислав Тафраджийски.

Анализът на сумите получени от различните сдружения потвърждава, че обемът и източниците на финансиране растат се местят паралелно с властовия ресурс на ГЕРБ.

Сега в този кръг от организации влиза и "Прозрачност без граници", на чийто изпълнителен директор Диана Ковачева предстои да получи министерски пост.

"Биволъ" припомня още, че на изборите за евродепутати през 2007 г. Ковачева е на трето място в кандидатската листа на Граждански съюз за нова България – след лидера на Обединения блок на труда Кръстьо Петков, обявен от Камисията по досиетата като бивш сътрудник на Разузнавателно управление към Генералния щаб, и председателката на Съюза на българските учители Янка Такева.

Още по темата
Още от България

Коя партия/коалиция ще подкрепите на изборите за Европейски парламент?