НСИ: Спадът в промишленото производство през януари се задълбочава

НСИ: Спадът в промишленото производство през януари се задълбочава

Промишленото производство в България е спаднало с 19% през януари 2009 г. на месечна база и с 13.3% на годишна. Това показват публикуваните във вторник данни на Националния статистически институт (НСИ). За сравнение през декември миналата година промишленото производство отчете минимален ръст от 1.7% спрямо предходния месец, а на годишна база - спад от 8.3%.

С други думи негативните тенденции, свързани с икономическата криза, се задълбочават и в нашата страна, независимо от оценките, че България няма да стигне до отрицателен икономически ръст тази година.

Общият индекс на промишленото производство се определя основно от индекса на преработващата промишленост, който през януари 2009 г. намалява с 21.4% спрямо декември 2008 година.

Намаление е регистрирано при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 66.5%, при производството на изделия от неметални минерални суровини - с 42.1%, на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 25.7%, на хранителни продукти - с 24.8%. Ръст е регистриран при производството на лекарствени вещества и продукти – над три пъти (с 211.2%), и при производството на основни метали (с 20.6%).

На годишна база през януари производството на инвестиционни стоки спада с 35.8%, производството на продукти за междинно потребление - с 29.4%, а на енергийни продукти - със 7.6%.

По предварителни данни оборотът на предприятията от промишлеността през януари 2009 г. в сравнение с предходния месец намалява с 23%. През януари спрямо декември оборотът в преработващата промишленост се срива с 30.4% , а в производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива спадът е 7.3%.

Кризата засегна и продажбите на промишлените компании, листнати на борсата. През четвъртото тримесечие на 2008 г. приходите от продажби на тези дружества отчетоха спад от 16.15% спрямо третото тримесечие на същата година. На годишна база спадът през четвъртото тримесечие възлезе на 9.3%.

Строителната продукция слезе надолу с над 10% през януари

Строителната продукция у нас през януари 2009 г. се е понижила с 10.2% спрямо предходния месец, стана ясно още от данните на НСИ.

Сградното строителство е със значителен относителен дял (70.7%) в общото строително производство и регистрира намаление от 7.6%, а в гражданското/инженерното строителство - от 15.8%.

Общата строителна продукция през януари 2009 г. намалява с 6.1% в сравнение със същия месец на предходната година, което е резултат от спада със 7% на сградното строителство.

Гражданското строителство бележи намаление с 3.9% спрямо януари 2008 г., но поради по-малкия си относителен дял не влияе съществено върху общия индекс на строителната продукция.

И търговията тръгва надолу

По предварителни данни на НСИ приходите от продажби за януари 2009 г. намаляват с 3.6% в сравнение със същия месец на предходната година.

В търговията с коли и горива намалението е най-голямо и достига 26.5%. Търговията с автомобили, мотоциклети, части и принадлежности за тях, формира около 94% от обема на приходите и оказва определящо влияние върху стойността на индекса за тази основна дейност.

В търговията на едро е регистриран спад от 0.5%. В търговията на дребно намалението от 1.7% се дължи изцяло на отрицателните темпове в търговията с битова техника, мебели и други стоки за бита (-7.2%), и в търговията с компютърна и комуникационна техника (-13.8%). Във всички останали дейности се наблюдава ръст, като в търговията с лекарства той е 0.2%, а в търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия – 5.1%.

През януари приходите от продажби обаче намаляват с 25.7% спрямо декември 2008 г. в резултат на отчетения спад във всички основни търговски дейности. Тази тенденция има сравнително постоянен характер и се наблюдава в началото на всяка година. Отрицателните темпове в търговията на едро и в търговията на дребно са близки – съответно - 24.9 и - 25.7%, а в търговията с коли намалението достига 31.5%.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?