Няма да проверяват кворума преди всяко гласуване на поправките в конституцията

Гласуването на трето четене на промените в Конституцията да бъде поименно, реши днес Народното събрание. Със 186 гласа "за" и един "против" депутатите приеха правилата за процедурата по гласуване на законопроект за промени в Конституцията, съобщи БТА. Законът ще се смята за приет на трето четене, ако за него са гласували три четвърти от всички народни представители.

Депутатите отхвърлиха предложението на Георги Пирински /Коалиция за България/ преди всяко гласуване на промените в Конституцията председателят на парламента да прави проверка на кворума. 34 депутати подкрепиха предложението на Пирински, 121 бяха против и четирима се въздържаха.

В началото на дебата по правилата за процедурата заместник-председателят на парламента Благовест Сендов /Коалиция за България/ предложи да бъде определен и кворум по-голям от три четвърти, при който да се обсъждат промените в основния закон. Според него е необходимо да има изискване за присъствие на депутатите при разглеждането на промените.

Предложението подкрепи депутатът от левицата Георги Пирински и каза, че нищо не пречи това да бъде записано в правилата за приемане на промените в основния закон. Срещу предложението възразиха народните представители Йордан Соколов /ОДС/, Любен Корнезов /Коалиция за България/ и Константин Пенчев /НДСВ/. Те посочиха, че самата Конституция определя какъв е кворумът, за да заседава парламента и как да се приемат актовете му и затова депутатите не могат да я дописват. Сендов уточни, че според него преди да започне гласуването на законопроекта за промени в Конституцията трябва да се направи проверка на кворума, а предложението да бъде добавен такъв текст в правилата направи Георги Пирински.

Временната комисия за подготовка на поправките в основния закон ще бъде водеща на проекта за промени в Конституцията. Депутатите ще могат да правят писмени предложения за промени само в приетия на първо гласуване законопроект в 7-дневен срок. Няма да се разглеждат предложения, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване проект. Беше решено, че между второто и третото четене на промените в основния закон няма да се правят предложения по текстовете, а след второто гласуване комисията ще изготви текст, в който тя ще може да прави само редакционно-технически промени.

Изготвените от временната парламентарна комисия предложения за промени в основния закон предвиждат гражданска и наказателна неотговорност на магистратите за техните служебни действия и постановените от тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ характер. Ако във връзка със служебни действия и постановени актове на магистрат е започнало наказателно преследване, то, за да се повдигне обвинение срещу него, трябва да има разрешение от Висшия съдебен съвет, се предлага в законопроекта. Предвижда се повишаване продължителността на изискуемия стаж, след който магистратите придобиват статут на несменяемост от 3 на 5 години.

Промените в съдебната власт са наложителни и са приоритет, тъй като засягат пряко ефективното и безпристрастно функциониране на съдебната система и са в отговор на очакванията на българските граждани за подобряване работата на съдебната власт, при запазване на нейната независимост, но при ясно изградени критерии за отговорността на всеки един магистрат, пише в мотивите към законопроекта. Вносителите посочват, че рамката на промените няма да реши кардинално и в цялост проблемите в съдебната система, но представлява важна стъпка в тази посока.

Народното събрание реши Временната комисия за промени в конституцията да продължи да работи до изготвянето на измененията в основния закон, свързани с ЕС и НАТО. Срокът на действие на комисията изтичаше на 2 август.

Споделяне

Още от България