Няма пречка за освобождаване на ″млади″ пенсионери, стигнали възраст

Военни и полицаи, които работят като държавни служители след пенсионирането си, ще могат да бъдат освобождавани от работа на основание на навършена възраст за пенсия, определена за всички български граждани. Това предвиждат промените в Закона за държавния служител, приети от парламента на второ четене в петък.

Измененията уреждат случаите на т. нар. ранно пенсиониране по закона за въоръжените сили, за МВР и за ДАНС.

“Досега за тези хора, които са ползвали права за по-ранно пенсиониране и са получили всички бонуси от това и продължават да работят в администрацията, няма законово основание за прекратяване на трудово-правните им отношения отново на база пенсия“, обясни Емилия Масларова от левицата.

Така те на практика могат да останат на служба и след пенсионната възраст, която е 63 години за мъжете, и 60 години за жените.

“Искаме да се създаде изрична разпоредба в случаите, когато дадено лице е рано пенсионирано и е станало държавен служител, достигайки пенсионната възраст, определена за всички български граждани, да може да бъде освобождавано именно на това основание“, добави Моника Панайотова (ГЕРБ), която е един от вносителите на законопроекта.

До момента съществувала противоречива съдебна практика и тези казуси се тълкували нееднозначно.

Споделяне

Още от България