Областните управители ще пресяват строителните фирми за новата камара

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) пресява фирмите, които желаят да участват в учредяването на новата камара на строителите, алармираха в понеделник Mediapool представители на български строителни компании.

В заповед на министъра на регионалното развитие Асен Гагаузов (БСП) е записано, че до 2 март фирмите могат да подават до съответните областни управители заявление за участие в областните събрания. Според приетия в края на миналата година Закон за Камарата на строителите, от областните събрания на строителните фирми ще се излъчат делегатите, които ще участват в учредяването на новата камара, ще определят ръководството и устава ѝ.

Бъдещият орган ще засегне практически работата на всяка една фирма в строителството, защото ще ги вписва в регистър и ще определя категорията строежи, които всяки има право да изгражда. 

По тази причина за българските фирми е важно да няма субективизъм при определяне на правилата, по които ще работи браншът.

Мнозина се опасяват, че в заповедта на министър Асен Гагаузов за условията и реда, при които ще се свикват областните събрания, е заложен такъв субективизъм. Там е записано, че заявленията за участие се разглеждат от комисия, назначена от областния управител. Тя се произнася “относно допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в областните събрания”. Недопуснатите кандидати се уведомяват писмено, като се посочват мотивите на отказа.

В ал. 2 на преходните и заключителни разпоредби от закона за строителите обаче е записано, че “участници в областните събрания за избор на делегати на учредителното събрание на камарата на строителите могат да бъдат всички лица, които осъществяват строителна дейност на територията на България”.

Според нормативната уредба те просто трябва да подадат заявления до областния управител в двумесечен срок от влизане в сила на закона. Законът не разписва на какъв принцип областните управители ще определят членовете на комисии, които да казват кой кандидат може да участва и кой не в областните събрания, както и какви са критериите за подбор на кандидат-учредителите. 

Веднага след приемането на новия закон за строителите, част от браншовите организации в сектора -  Съюз за стопанска инициатива на гражданите, Българската предприемаческа камара, Националната асоциация на строителите на жилища в България и Националната строителна федерация - се обърнаха към омбудсмана Гиньо Ганев  за противоконституционност на закона.

Във вторник председателят на парламентарната комисия по местно самоуправление Ремзи Осман (ДПС) се срещна с Гиньо Ганев и каза, че законът не накърнява правото на свободно сдружаване на браншовите организации.

Според него с този закон ще се “намали делът на сивата икономика в отрасъла и ще ограничи монополът в бранша”.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?