Обмисля се забрана за лов на гургулица в Европа, България е против

Европейска гургулица

Въвеждане на временна забрана за лов на гургулица в европейските държави, където до момента е позволен – Австрия, България, Гърция, Италия, Испания, Кипър, Малта, Португалия, Румъния и Франция, ще обсъди на извънредно заседание експертната група на ЕС за "Директивите за птиците и местообитанията“ (NADEG) на 26 април в Брюксел. Официално заявената причина за евентуалния мораториум е необходимостта от адаптивно управление на запасите, обясниха от Съюза на ловците и риболовците в България (НЛРС-СЛРБ).

Организацията е против мораториума. “Въпреки че подкрепяме адаптивното управление на запасите, считаме, че временната забрана за лов на гургулица е научно необосновано действие. Мораториумът няма да повлияе положително върху популацията на вида, която намалява в резултат на неправилните земеделски практики. В България не са констатирани негативни последствия върху запасите на гургулицата, като в последните години дори се отбелязва траен ръст", коментира председателят на съюза Васил Василев.

По думите му се провеждат интензивни разговори с министерствата на околната среда и на земеделието да изразят пред Европейската комисия позиция против въвеждането на такава забрана

Ловната общност е основна заинтересована страна по отношение на прилагането на мерките, описани в Плана за управление за гургулицата и местообитанията ѝ. "Очакваме да осъществим много от действията, заложени в плана, които ще допринесат за подобряване на статуса на вида след като рамката бъде приета“, каза още Василев.

Споделяне

Още от Greenpool

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?