Образователният министър с идея за Университет на третата възраст

Министър Тодор Танев, сн. БГНЕС

Министърът на образованието проф. Тодор Танев лансира в профила си във Фейсбук идеята за създаване на Университет на третата възраст (УТВ), който да е не просто образователен, но и научен център. Амбицията е университетът да се превърне в "национален център по геронтология", а също и да осъществява здравни консултации, културни събития, туризъм, клубна дейност и дори да поддържа дом за възрастни хора.

Публикуваме пълния текст на Тодор Танев.

Университетът на третата възраст е висше учебно заведение (професионален колеж). Мисията му е да защищава човешкото право на всеки гражданин за допълване или получаване на нови знания, активен живот във всяка възраст, поддържане на добро лично психофизическо състояние, активно участие в обществения живот и предаване на натрупания опит на новите поколения.

Слушател в УТВ може да бъде всеки човек в зряла възраст, който желае да развива нови социални взаимодействия, да участва в живота на обществото със своя труд и опит, да разширява своите умения и да прекарва свободното си време активно, интересно и творчески. Същевременно УТВ приема и студенти за бакалавърско обучение по нова специалност – геронтология, както и студенти от други ВУЗ за практики или научна дейност, за което те получават кредити.

УТВ има огромен и абсолютно пренебрегнат контингент в сравнение с нормалните университети в момент на демографска криза. Тези хора са пренебрегнати, а могат да спомогнат за развитието на обществото повече, отколкото можем да си представим. Университетът ще подпомага пълноценния живот, развиването на втора професия, нови социални роли и активно гражданско участие на възрастните хора.

Университетът не е просто образователен, а в равна степен научен център. Обществената му и научна мисия е да запълни широка научно-приложна изследователска ниша във важна сфера, като развие науката и образованието за възрастни хора и създаде постоянен обществен диалог по този въпрос. Съществена част от обучението се извършва присъствено, но са включени и дистанционни форми, фокус групи, дискусии и други непреки форми на обучение.

УТВ заедно с просветната и културна дейност развива мощна научно-изследователска дейност във важни и малко изследвани у нас области и затова е изследователски университет. Той ще се превърне в националния център по геронтология във всичките ѝ измерения и ще привлича учени, студенти и докторанти от страната и чужбина за развитие на научното познание в тази област.

Развойната дейност на университета ще се гради на тази основа, като се създават технологии за пълноценен живот на възрастните в обществото, отношенията между поколенията и менторството. Ще се изследва, анализира и промотира обучението за възрастни и ще бъде развито обществено съзнание и отговорност към него. Ще се осигуряват консултации в същата сфера на местно, национално и международно равнище и България ще участва в подобни международни научни и практически форуми.

Заедно с това, УТВ предлага важни допълнителни дейности, като здравни консултации, културни събития, туризъм, клубна дейност и пр. Към университета ще се създаде дом за възрастни хора.

Това ще бъде първа цялостна инициатива в това отношение на територията на България.

Области на изследване и развитие:

• Професионална квалификация (преквалификация, доквалификация, продължаващо обучение, бизнес умения, микроикономика, занаяти, социални дейности)

• Нашият свят (философия, футурология, история, политология, право, макроикономика, основи на банковото дело, глобалният свят, междукултурни отношения, информационно общество, медии)

• Възрастният и другите (възрастова психология, геронтология, отношения между поколенията, наследствено право, човешки права, отглеждане на деца и болни хора, дислексия при възрастните, неравностойни отношения у дома и в обществото)

• Съвременни умения (компютърът и Интернет, чуждоезиково обучение, обучение и тренинг за нови социални и трудови роли)

• Творчески умения (история на изкуството, художествени занятия, дизайн, музика, танци)

• Здраве за възрастния човек (спортни занимания, бани, тематични екскурзии, здравни знания, отношения с институциите на здравеопазването, козметика, диетология)

И възрастни скандинавци са целева група на УТВ

По-късно Танев доразви идеята си пред журналисти в Народното събрание. "Възрастните хора искат да учат компютри, защото чрез тях контактуват със света и със своите познати, кой ще им го даде това нещо", посочи той. Танев отбеляза, че обучението може да не е само на едно единствено място или в една сграда. Искам да бъдем шампиони в това отношение и съм голям оптимист, каза просветният министър.

"Възрастни хора има и в Скандинавия, зимно време там имат доста тъмни дни и те биха искали да дойдат тук и да научат нещо, имаме чудесни преподаватели, които могат да говорят с тях на английски език", каза Тодор Танев.

Той посочи, че в този "университет" следва да се съберат две групи учащи - възрастни над 50 години и млади, за да се развива голямата научна област геронтология.

"Нека да дадем възможност на възрастния човек да получи квалификация, преквалификация след пенсионирането си, за да може да бъде пълноценен гражданин на това общество", призова министър
Танев.

Той обясни, че там възрастните хора ще могат да получат знания за философията и смисъла на живота, за психологията, както и по-систематични медицински знания.

Според просветния министър в това учебно заведение могат да идват млади хора, които да записват спомени, да се интересуват от миналото, и това да бъде база за изследвания, която да използват учени от БАН.

"Нека да станем регионален, ако не и европейски център за развитие на геронтологията в застаряваща Европа и да отчетем естественото човешко желание за знание", призова той. Според Тодор Танев за подобен "университет на третата възраст" може да се кандидатства за финансиране по някаква програма. Обучението обаче нямало да е безплатно.

Споделяне

Още по темата

Още от България

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?