Общини ще получат над 4 млн. лв. за общи устройствени планове

Общини ще получат над 4 млн. лв. за общи устройствени планове

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще отпусне над 4.1 млн. лв. за изработване на общи устройствени планове на общините през 2018 г.

Редът и условията за достъп до този ресурс са утвърдени от министъра на регионалното развитие Николай Нанков.

Съгласно Закона за устройство на територията на министъра на регионалното развитие е възложено разпределянето на средствата от държавния бюджет, които се предвиждат за финансово подпомагане изработването на общи устройствени планове.

В съответствие с одобрените ред и условия МРРБ ще предприеме действия за финансово подпомагане на общините, които са кандидатствали след 2016 г. за подпомагане изработването на задания и проекти на общи устройствени планове.

Допуска се финансиране по сключени договори с избран изпълнител след 2014 г., чието изпълнение не е приключило, е посочено в съобщението.

Споделяне

Още от България