Обявени са две нови защитени територии

Обявени са две нови защитени територии

Министърът на околната среда и водите Асен Личев е подписал заповеди за обявяване на две нови защитени територии - природна забележителност "Остър камък" и защитена местност "Гората на Боряна", съобщиха от ековедомството в сряда.

Първата се намира край едноименното село Остър камък, община Харманли, област Хасково. Защитената вече територия е 90.325 дка. Целта на опазване на характерни и забележителни скални образувания.

"Гората на Боряна" е разположена в землището на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора и е с обща площ 348.417 дка. Предмет на опазване са крайречна гора и съхраняване на ценни местни видове за българската флора и фауна по поречието на река Енинска.

Споделяне

Още от България