Одобрени са програми за 280 млн.лв. за отстраняване на стари екощети

Около 280 млн.лв. са предвидени за отстраняването на стари екощети, нанесени от най-големите промишлени предприятия, каза заместник-министърът на околната среда и водите Маноела Георгиева. Програмите за тези предприятия вече са одобрени от Висшият експертен екологичен съвет.

През юли ще бъдат представени резултатите от първия завършен проект за отстраняването на замърсяванията на МДК "Пирдоп". Стойността му е 25 млн. долара. През февруари т.г. Световната банка отчете, че проектът се изпълнява добре.

Още от Бизнес