Одобрени са спогодби с Великобритания и Норвегия срещу двойното данъчно облагане

Одобрени са спогодби с Великобритания и Норвегия срещу двойното данъчно облагане

Спогодби с Норвегия и Великобритания за избягване на двойното данъчно облагане бяха одобрени в сряда съответно от българския парламент и правителството.

Народното събрание ратифицира спогодбата с Норвегия с мотива, че в сегашния документ от 1989 г., уреждащ тази материя, липсва адекватна на сегашните икономически условия правна регламентация на данъчните отношения между двете държави. Затова и през 2014 г. е подписана нова спогодба със съответстващи на последните тенденции в областта на данъчното облагане клаузи за обмен на информация, за предотвратяване на заобикалянето на данъчното облагане и за регламентиране на отношенията между свързани предприятия, се посочва в доклада на комисията.

Със същите аргументи в края на март е подписана и нова спогодба с Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество (СИДДО). Тя ще замени документа от 1987 г., който също правно е остарял.

Очаква се двете нови спогодби ефективно да регулират отношенията между двете страни в областта на международното двойно данъчно облагане във взаимен интерес.

Споделяне

Още от България