Огнище на шарка по овцете и козите е овладяно в пловдивско село

Огнище на шарка по овцете и козите в пловдивското село Чоба е било овладяно от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) като е унищожено заразеното стадо от 85 овце, около селото е определена предпазна зона от 3 км около селото и са забранени живите пазари в Пловдивска и Старозагорска област.

 

Веднага след сигнал за съмнение на заболяването са направени прегледи и са взети кръвни проби за лабораторни изследвания, които потвърждават диагнозата и се умъртвяват животните. Определена е и 10-километрова зона за наблюдение, в която попадат с. Отец Кирилово, гр. Брезово, с. Тюркмен, намиращи се в община Брезово и с. Болярино от община Раковски. Област Стара Загора - с. Православ, с. Верен, с. Братя Даскалови, с. Гранит, с. Опълченец и с. Малък дол, намиращи се в община Братя Даскалови.

 

Движението на овце и кози се разрешава само за незабавно клане след извършен клиничен преглед и термометриране в селищата извън 3 и 10 километровата зона на огнището в Пловдивска и Старозагорска област, съобщават от агенцията по храните.

 

Ветеринарномедицински специалисти извършват всекидневни клинични прегледи за шарка по овцете и козите в 3 и 10 килиметровата зона, а в населените места извън 3 и 10 килиметровата зона се извършват периодични прегледи два пъти седмично.

 

Собственикът на убитите животни ще бъде обезщетен. Разпоредено е да се извърши механично почистване и дезинфекция на заразения животновъден обект като всички материали, събрани при почистването да се загробят заедно с убитите животни. Всички възприемчиви животни, отглеждани в селищата попадащи в 3 и 10-километровата зона, ще се отглеждат при оборен режим.

 

Агенцията предупреждава собствениците на животновъдни обекти на територията на областите Пловдив и Стара Загора, в които се отглеждат дребни преживни животни, да предприемат необходимите мерки, свързани с режима на влизане и излизане, ограждане и охрана на обектите, в които отглеждат животните си.

 

Да не позволяват при паша и водопой смесване с други стада, както и закупуване на дребни преживни животни с неизвестен здравен статус и произход, както и непридружени с ветеринарно-медицински свидетелства, предупреждават още от БАБХ и уточняват, че заболяването не е опасно за здравето на хората.

Споделяне

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?