Около 65% от смъртните случаи у нас са предотвратими

България е с под средното за ЕС ниво на предотвратимата чрез превенция смъртност, но с висок дял на лечимите случаи

Около 65% от смъртните случаи у нас са предотвратими

Около 1.7 млн. души под 75-годишна възраст са починали през 2016 година в ЕС, като 68% или 1.2 млн. от смъртните случаи могат да се считат за преждевременни според разработения от Евростат индекс на предотвратимата смъртност.

За 741 000 смъртни случая (43.3%) се смята, че биха могли да бъдат избегнати чрез адекватна превенция, а за 422 000 (24.7%), че са били лечими с навременни и ефективни медицински интервенции, сочат данните, публикувани в четвъртък от Евростат и Европейската комисия.

Делът на предотвратимите смъртни случаи варира значително в отделните държави, като България е с под-средния за ЕС – 65.1 % или 30 198 случая. България е със сравнително нисък дял на смъртните случаи, които биха могли да се избегнат чрез адекватна превенция (35.4% при 43.3% средно за ЕС), но с висок дял на смъртните случаи, предотвратими чрез адекватно лечение (29.7% при 24.7% средно за ЕС).

Сърдечните удари (174 000 смъртни случая), раковите заболявания на трахеята, бронхите и белите дробове (168 000 смъртни случая) и инсултите (87 000 смъртни случая) заедно представляват над една трета (37%) от предотвратимата смъртност при хората под 75 години в ЕС.

В сравнение с 2011 година смъртните случаи в ЕС, които могат да бъдат избегнати, като дял от общата смъртност, намаляват с 1.7 процентни пункта от 69.7% до 68 % през 2016 г.

Концепцията за предотвратимата смъртност, която може да се избегне, се основава на идеята, че определени смъртни случаи за конкретни възрастови групи и от специфични заболявания биха могли да бъдат избегнати. Това означава, че те не биха се случили на този етап при ефективни политики в областта на общественото здраве, профилактиката и превенцията или ако са били осигурени навременни и ефективни здравни грижи.

Както лечимата, така и предотвратимата смъртност са показатели, които се използват в глобален мащаб за оценка на работата на здравните системи. Те са индикатор за потенциални недостатъци на здравните системи, но не са категоричен измерител за състоянието на здравните системи в ЕС.

Делът на потенциално предотвратимите смъртни случаи чрез профилактика и превениция сред всички смъртни случаи на хора под 75 години през 2016 г. варират значително
между държавите-членки на ЕС.

Най-висок дял на предотвратимите смъртни случаи е регистриран в Словения (53.5%) и Унгария (51.7%), следвана от Естония (50%), Литва (49.8%), Австрия (49.1%) и Латвия (48.9%). За разлика от тях, делът е най-нисък в България (35.4%), изпреварвайки Кипър (39.2%), Малта (39.9%), Италия и Полша (и двете по 40.8%).

Най-висок дял на лечимите смъртни случаи е регистриран в Румъния (31.9%) и Словакия (30.8%), следван от Литва (30.1%), Малта (30%), България и Латвия (и двете 29.7%). За разлика от тях делът е най-нисък във Франция (19.3%), изпреварвайки Белгия (20.5%), Дания (21.0%) и Холандия (21.7%).

Споделяне

Още от Европа