Около половината от зрелостниците не владеят добре правописа и пунктуацията

Около 45-50% от завършващите средно образование у нас не владеят в нужната степен правописа и пунктуацията. Това показват наблюденията на експертите от образователния Интернет - портал "Академика", базирани на данни от проверени кандидат - студентски работи.

Управителят на портала за езикова грамотност Евелина Гечева поясни, че в България липсва официална статистика колко от децата са неграмотни поради факта, че няма официални критерии за това.

Според Гечева би могло още от началното училище да се обръща повече внимание на грамотността, но това не зависи само от учителите, а и от родителите и държавата.

Внимание трябва да се обърне и на медиите, които по правило би трябвало да са еталон за правилно говорене и писане, но не са, отбеляза Гечева.

Освен средата, влияние върху правописната култура на младите има и начинът, по който са написани учебниците. Според педагозите голяма част от учебниците са написани твърде сложно и неразбираемо.

Според образователния портал часовете по български език в училище трябва да бъдат увеличени.

В неделя трима ученици от шести и седми клас, показали добри езикови умения в състезание по правопис, което е част от кампанията "Бъди грамотен", бяха отличени от образователния портал.

Споделяне

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?