Омбудсманът също атакува пред КС промените в административния кодекс

Омбудсманът също атакува пред КС промените в административния кодекс

Омбудсманът Мая Манолова също сезира Конституционния съд заради промените в Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Преди десет дни това сториха едновременно президентът Румен Радев и БСП .

Манолова фокусира конституционната си жалба върху рязкото увеличаване на таксите по касационните дела (делата на последна инстанция – б.р.), при подаване на частни жалби и при искане за отмяна на решения. Тя атакува още изключването на касационното обжалване от няколко закона – Закон за достъп до обществена информация, Закон за социално подпомагане и Закон за семейни помощи за деца.

"Очевидната прекомерност е не само икономически необоснована от гледна точка на доходите на гражданите, но и би била съществена пречка за защита на основните им права", пише в мотивите си до КС Манолова.

Омбудсманът смята, че с промените в АПК не е осигурен баланс между увеличаването на таксите и правото на достъп до съд на гражданите, като същевременно възпрепятства голяма част от тях при защита на основните им права. Тя напомня, че тази защита е гарантирана от конституцията

"Разглеждането на спорове от касационната инстанция е дължима гаранция за запазването и зачитането на правата и свободите на гражданите. Те трябва да имат сигурността, че достъпът до правосъдие е гарантиран чрез различни способи, но ще бъде осигурен по непротиворечив начин“, аргументира позицията си Манолова.

Може би най-оспорваната промяна в АПК бе рязкото увеличаване на таксите за касационните жалби. За граждани те се увеличават 14 пъти - от 5 лв на 70 лв. За фирмите и гражданските организации таксите поскъпват от 25 лева до 370 лв, което пак е 14-кратно увеличение.

Най-сериозно е увеличението на таксата за касационно обжалване при определяем материален интерес за фирми. Ако интересът е под 10 милиона лева, таксата ще бъде 0.8% от интереса по делото, но не повече от 1700 лева. Ако интересът е над 10 милиона лева, таксата за касационното обжалване скача от сегашния размер 5 лв. до 4500 лв., което е увеличение 900 пъти. Таксите за първа инстанция не се променят и остават 10 лв. за граждани и 25 лв. за фирми и организации.

Споделяне

Още от България