Още година достъп на фермерите до европари срещу нитратни замърсявания

С повече от една година се удължава срокът, в който фермерите ще имат достъп до пари от еврофондовете за ликвидиране на замърсяванията с нитрати от земеделски стопанства в уязвими зони, съобщиха от Министерството на земеделието и храните в сряда.

Около 70 млн. евро за планирани по мярката за модернизиране на земеделските стопанствата в програмата за развитие на селските райони. Тя стартира през април 2008 г. и срокът ѝ за действие бе 11 октомври 2009 г., което си оказало изключително кратко време за фермерите. Затова сега отпускането на средства се удължава до края на 2010 г., който е и крайният срок за изпълнение на т.нар. Нитратна директива. Тя въвежда изисквания за употребата и съхранението на азотсъдържащи торове – органични и минерални с оглед недопускане на замърсявания.

Максималният размер на предвидената помощ за фермерите възлиза на 75% от общите допустими разходи по инвестиции за ликвидирането на замърсяването с нитрати. Ако не беше въведена промяната, голяма част от производителите много трудно биха извършили такива значителни инвестиции, защото от тях не се генерират приходи, посочиха от агроведомството.

Споделяне

Още от Бизнес