Още година достъп на фермерите до европари срещу нитратни замърсявания

С повече от една година се удължава срокът, в който фермерите ще имат достъп до пари от еврофондовете за ликвидиране на замърсяванията с нитрати от земеделски стопанства в уязвими зони, съобщиха от Министерството на земеделието и храните в сряда.

Около 70 млн. евро за планирани по мярката за модернизиране на земеделските стопанствата в програмата за развитие на селските райони. Тя стартира през април 2008 г. и срокът ѝ за действие бе 11 октомври 2009 г., което си оказало изключително кратко време за фермерите. Затова сега отпускането на средства се удължава до края на 2010 г., който е и крайният срок за изпълнение на т.нар. Нитратна директива. Тя въвежда изисквания за употребата и съхранението на азотсъдържащи торове – органични и минерални с оглед недопускане на замърсявания.

Максималният размер на предвидената помощ за фермерите възлиза на 75% от общите допустими разходи по инвестиции за ликвидирането на замърсяването с нитрати. Ако не беше въведена промяната, голяма част от производителите много трудно биха извършили такива значителни инвестиции, защото от тях не се генерират приходи, посочиха от агроведомството.

Споделяне

Още от Бизнес

Да подаде ли оставка здравният министър, както искат ресторантьорите?