Отлагат забраната за реклама на алкохол и врачки с година

Забраната на рекламата на алкохол и на врачките ще бъде отложена с година. Така показването на питиетата по медиите ще стане табу едва от януари 2006 г., а не от 2005 г., както бе прието първоначално с гласуването на Закона за здравето. Според приети по-рано текстове забранена е пряката реклама на твърд алкохол и непряката му реклама по електронните медии преди 22 часа.

Отсрочката ще даде повече време на медиите да реагират адекватно на приетите рестрикции, които удрят основно по техните интереси, и да променят рекламната си стратегия и бюджетите, обясни Юлияна Дончева от "Новото време", които са вносители на поправката за отсрочката. Тя посочи и друга причина - в закона за радио и телевизия все още не е указан органът, който ще следи за нарушаване на забраната за алкохолна реклама, което не може да стане до следващата година.

Депутатите от всички парламентарни групи ще подкрепят отсрочката, която ще залегне в преходните и заключителни разпоредби към закона, който окончателно ще бъде приет вероятно следващата седмица. Единствен противник остана д-р Атанас Щерев от НДСВ, който бе основният защитник на текста за въвеждане на рестрикции за алкохолни реклами. Все пак в четвъртък и той допусна, че отсрочката ще бъде гласувана в пленарна зала.

Максималната глоба за незаконна реклама на алкохол е 5 хил. лв., решиха депутатите, които приеха текстовете за глобите в Закона за здравето. При първоначално нарушение санкцията е между 500 и 1500 лв.

Който рекламира алкохолни напитки в нарушение на закона, ще се глобява при първо нарушение от 500 до 1500 лева. За едноличните търговци важат санкции между 300 е 1000 лв. при първо и от 1000 до 3000 лв. при повторно нарушение. Тепърва предстои депутатите да определят кой ще следи за спазването на закона, ще налага глобите и по какви критерии ще бъде определяна конкретната сума.

За продажба на алкохол на непълнолетни търговците ще бъдат глобявани между 500 и 1500 лв., а при повторно нарушение - между 3 и 10 хил. лв. Пушещите в закрити обществени места ще бъдат глобявани първоначално от 50 до 100 лева, а при нова такава проява - до 300 лева.

5 000 глоба при отказ от спешна медицинска помощ

При отказ от спешна медицинска помощ на човек в критично за живота състояние, медицински служители вече ще бъдат глобявани от 1000 до 5000 лева. При повторно нарушение те ще бъдат наказвани с лишаване от правото да упражняват професията си за срок от 3 месеца до една година, решиха още депутатите.

Председателят на здравната комисията Атанас Щерев разясни, че отказването на спешна медицинска помощ ще се доказва след оплакване на пациента в медии, в районния център по здравеопазване или на личния му лекар. При втората хипотеза отговорните органи - в случая това са районният център по здравеопазване и районната колегия на лекарския съюз, разследват конкретния случай.

До 10 000 лева ще плащат неправоспособни лечители

Лица, които лекуват без да имат необходимата правоспособност за това, ще се глобяват от 5000 до 10 000 лева, ако не подлежат на по-тежко наказание. При повторно нарушение санкцията ще бъде от 10 000 до 20 000 лева, реши още парламентът. Извършването на дейност за извънболнична медицинска помощ в нарушение на разпоредбите на закона или на нормативните актове по прилагането му, ще се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. Когато нарушението е извършено от юридическо лице, ще се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв, предвиждат приетите текстове.

На практикуващите алтернативни методи за въздействие върху индивидуалното здраве в нарушение на закона, ще се налага глоба от 500 до 1500 лева, а при повторно нарушение от 1500 до 5000 лева, приеха депутатите. При нарушаване на правата на пациент, регламентирани със закона за здравето и с актове по прилагането му, виновният ще се наказва с глоба от 300 до 1000 лева. За повторно нарушение глобата ще бъде от 500 до 1500 лева.

Депутатите решиха на медицински специалист, издал болничен лист в нарушение на нормативно установените изисквания, да се налага глоба от 1000 до 3000 лева. При повторно - от 4000 до 10 000 лева.

Още от България

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?