Отново критики от ЕК за контрола върху фермерските субсидии

Системата за идентификация на земеделските парцели у нас все още не функционира според правилата. Това е записано в констатациите на Европейската сметна палата, която във вторник представи годишния си доклад за 2009 г., предаде БНР. Открити са слабости и в тръжните процедури за парите по Шенген.

Макар че този път, за разлика от предишни години, липсват подчертано негативни констатации за управлението на еврофондовете у нас, в документа е поставен знак за внимание върху тези два проблема.

Парите за селското стопанство отново предизвикват най-сериозна загриженост. Там, според Европейската сметна палата, все още има нужда от подобрение на системите за контрол върху разпределянето на субсидиите за фермерите според обработваната от тях площ. Включената в доклада позиция на Европейската комисия гласи, че след установените сериозни слабости през 2008, година по-късно е бил приет план за действие по отношение на системата за идентификация на земеделските парцели в т.нар ортофото карта, по която кандидатите за директни плащания от ЕК, посочват парцелите си. Той трябва да приключи до 2011 г., но вече са налице закъснения по прилагането му.

По този повод българският представител в Европейската сметна палата Надежда Сандолова заяви, че в тази област занапред трябва да се положат много сериозни усилия, за да може България да получи парите за селско стопанство, от които толкова се нуждае.

"Трета година имаме такива записи в доклада на Сметната палата, че е необходимо доста по-сериозно да се работи в развитие на контролните системи и в развитие на системите въобще по усвояване на средствата в селското стопанство. Трябва да се направят максимални усилия. Аз виждам това като предупреждение максимално да се съсредоточат усилията", посочи Сандолова пред радиота.

За другите споменати в доклада слабости около тръжните процедури по така наречения "шенгенски инструмент" не са посочени детайли. Мортен Левисон, който отговаря за въпросите на правосъдието и вътрешните работи в Европейската сметна палата, обясни, че вижда риск в тази област и предупреждава Европейската комисия да бъде бдителна. Според Надежда Сандолова това не е констатация за нарушение, а за необходимост от подобряване на процедурите.

И в двете области, където се говори за слабости, България ще трябва да очаква повишено внимание от страна на европейските контролни органи.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?