Отново се предлага ДДС за адвокати и нотариуси

Адвокатските и нотариалните дейности и частното съдебно изпълнение ще се облагат с ДДС от догодина. Това е записано сред промените в Закона за ДДС, които бяха обсъдени в сряда в пленарната зала на второ четене. Гласуването на промените ще бъде в четвъртък.

Според депутата от ОДС Мартин Димитров с предложената промяна частните съдебни изпълнители ще плащат ДДС, докато държавните няма. По този начин се изкривява конкуренцията. Или и частните, и държавните съдебни изпълнители да плащат ДДС, или и двете групи да не плащат, предлага Димитров. Проблемът с облагането на адвокатските услуги стигна преди няколко месеца до конституционния съд по жалба на омбудсмана и КС отхвърли облагането на адвокатските услуги в съдопроизводството. 

С промените в закона се предлага още, когато е започнала данъчна ревизия, срокът за възстановяване на данъка да е равен на срока за издаване на ревизионния акт, освен ако не бъде предоставено обезпечение в пари, в държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие не по-кратък от 4 месеца.

С измененията в Закона за ДДС се правят промени и в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), според които се удължава на шест месеца срокът за ревизия, когато през ревизирания период са извършени вътрешно-общностни доставки и придобивания или доставки с място на изпълнение на територията на друга държава от ЕС. Ако този срок се окаже недостатъчен, той може да бъде продължен с още до два месеца.

Споделяне

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?