Отпада горната възраст за асистенти и научни сътрудници

Да отпаднат възрастовите ограничения за придобиването на научните звания "асистент" и "научен сътрудник" предвиждат промени в Закона за научните степени и звания, които кабинетът ще гласува на заседанието си в сряда.

Сега действащите норми не позволяват на по-възрастните от 35 г. и 40 г да придобиват съответно званията "асистент" и "научен сътрудник".

"Предложената промяна ще премахне предпоставките за неравностойно третиране в областта на присъждането на научни степени и звания, каквито са и изискванията на европейското законодателство, и ще стимулира интереса към научна кариера", се посочва в мотивите за промяната.

Споделяне

Още от България