Отворено писмо

Отворено писмо
До
Президента на Република България
Комисия за защита правата на потребителите
БТК – Българска телекомуникационна компания
Медии
Потребители на интернет  

Както знаете, от няколко дена се води кампания срещу правата на потребителите на няколко по-големи интернет доставчици в частност на БТК, на основани е на разпореждане на ГДБОП.

Във връзка с кампанията на ГДБОП срещу http://www.arenabg.com/ , на 16.03.2007 достъпа на абонатите на БТК от и към горепосочения сайт беше ограничен (при опит да бъде заредена страницата се получава съобщение за грешка, която обикновено се получава при опит за достигане на несъществуваща страница). Доставчиците на интернет бяха уведомени посредством протокол на който е записано:

„На основание чл.55 от ЗМВР разпореждам до 12:00 ч. на 16.03.2007 да бъде филтриран достъпа на вашите потребители до и от домейна arenabg.com , от който се предоставя достъп до обекти на авторско и сродните му права без необхдимото по закон съгласие на правоносителите за това."

Според договора, който  е подписан при доставката на услугата БТК ADSL, ние потребителите трябва да бъдем уведомени при настъпване на промени по договора с доставчика. За такива промени ние не бяхме уведомени, а доставчикът забрани достъпа ни до тази страница.

След кратък разговор от моя страна с доставчика БТК, на въпроса защо нямам достъп до конкретната страница в интернет, ми беше отговорено, че достъпа се филтрира по нареждане на ГСБОП. Като това само по себе си не може да бъде считано за официално информиране за промени в договора ми с БТК. Тъй като последното не беше съобщено официално се нарушават основни права според Хартата за правата на човека, чл.19  в който е записано : „Всеки човек има право на свобода на убеждение и на изразяването му; тази свобода включва правото безпрепятствено да се придържа към своите убеждения, както и правото да търси, да получава и да разпространява информация и идеи чрез всички средства и без оглед на държавните граници."

Според чл.28 от Хартата за правата на човека: " Всеки човек има право на социален и международен ред, при който правата ѝ свободите, провъзгласени в тази декларация, могат да бъдат напълно осъществени."

Нека не забравяме, че според същата тази харта чл.30: „Нищо в тази Декларация не може да бъде тълкувано като предоставящо право на дадена държава, група или лице да се занимавате каквато и да е дейност или да извършват действия, насочени към унищожаване на правата и свободите, провъзгласени нея."

Нека не забравяме, че тази харта е подписана от България, като се задължава да спазва правото на достъп на всеки един свой гражданин до информация.

Разбира се, основния закон в страната е Конституцията на Република България, в който е записано:

Глава втора: Основни права и задължения на гражданите.

Чл. 38. Никой не може да бъде преследван или ограничаван в правата си поради своите убеждения, нито да бъде задължаван или принуждаван да дава сведения за свои или чужди убеждения.

Чл. 40. (1) Печатът и другите средства за масова информация са свободни и не подлежат на цензура.

Чл. 41. (1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.

Чл. 53. (1) Всеки има право на образование.

(6) Държавата насърчава образованието, като създава и финансира училища, подпомага способни ученици и студенти, създава условия за професионално обучение и преквалификация. Тя упражнява контрол върху всички видове и степени училища.

Чл. 54. (1) Всеки има право да се ползва от националните и общочовешките културни ценности, както и да развива своята култура в съответствие с етническата си принадлежност, което се признава и гарантира от закона.

Чл. 57. (1) Основните права на гражданите са неотменими.

Смятам за неоходимо да отбележа, че на 17.03.2007 собственикът на arenabg.com беше оправдан по трите обвинения, който му бяха повдигнати от Софийския съд, а именно за незаконно съдържание на сайта, файлове с детска порнография. Въпреки това БТК до този момент на са спрели филтрирането на страницата и техните абонати все още нямат достъп до ресурсите ѝ, което е истинското потъпкване на нашите права. Важен фактор е, че на сървърите не се съдържа информация, която да ощетява когото и да е, това е известно на всеки един, който има минимални познания за интернет и компютърна грамотност. Освен това, най-безочливо ни е отказан достъп до напълно законна информация, която се разпространява под лиценза GPL, който позволява на всеки един, без изключение, да притежава, променя и разпространява (дори с печалба за себе си) дадената информация, софтуер и всичко онова което се разпространява с дадения лиценз.

От всичко написано до тук следва, че:

1. Правата на всички потребители на БТК са нарушени по смисъла на Конституцията на Република България!

2. Правата на всички потребители на БТК са нарушени по смисъла на Хартата за правата на човека!

3. Отказан ни е достъп до ресурс, напълно законен по смисъла на лиценза GPL!

4. Отказан ни е достъп до сайт, за който се доказа, че не съдържа информация с незаконно съдържание или детска порнография, което според чл.41 от Конституцията на Република България е в рамките на позволеното!

5. Нарушени са правата на потребителите по смисъла на закона за правата на последните, според който те имат право на обезщетение!

6. Защитават се лични интереси на компании и отделни личности, като се пренебрегват правата на гражданите, чийто интереси се защитават посредством Конституцията.

7. Конституцията на Република България беше потъпкана!

8. Извършено е безпрецедентно потъпкване на международни закони, тъй като сървърите на arenabg.com се намират в Съединените Американски Щати, където според закона сървърът е напълно законен! От това следва, че ние потребителите сме ограничени от информация, която не се намира на територията на Република България, което е потъпкване на правата ни по хартата за правата на човека чл.19. 

9. ГДБОП и НСБОП действат в разрез със приетите закони в Република България, защото нямат доказателства подкрепящи твърденията им и съответно собственика на сайта беше оправдан.

10. Никой не стой над закона! Но няколко самоинициативни служители са взели закона в свой ръце или още по-лошо идентифицирали са се със закона и проведоха акция за която нямат нито законово, нито морално право!

11. Забраната за достъп до информация без законово основание се нарича цензура, а цензура не може да се налага на територията на страната. Според законите действащи на територията на република България всеки има право да изразява мислите си и идеите си.

12. На страницата на arenabg.com от известно време се провежда обучение по работа с програма за легална търговия с валута, отговаряща на търговските закони действащи на територията на Република България. Ние, потребителите, нямаме достъп до този легален и законен ресурс на страницата, с което най-безсрамно се потъпкват правата ни за право на обучение застъпени в чл.53(1). От което следва, че ни е отказано правото на образование и допълнителна квалификация!

На основание всичко написано до тук настоявам:

1. Да се премахне филтрацията наложена на arenabg.com!

2. БТК да се извинят официално нa потребителите си!

3. БТК да обезщетят потребителите си за незаконните си действия!

4. БТК да прекратят договора на всеки, който изрази това си желание следствие действията им от 16.03.2007 до този момент(18.03.2007), като месечните абонаменти, оставащи до края на договора на всеки абонат, да бъдат за сметка на БТК!

5. ГДБОП да се извинят официално на българските граждани!

6. ГДБОП да се извинят за косвено наричането на потребителите на интернет „престъпници" и обиждането им с изказването, че „те не осъзнават, че извършват престъпление."

7. Президентът на Република България да заклейми действията на ГДБОП, като незаконни.

8. Комисията за защита на потребителите да разследва БТК и всички интернет доставчици за действията им!

9. Комисията за защита на потребителите да сезира Европейската общност за своеволията на някой лица и организации!

10. Комисията за защита на потребителите да сезира прокуратурата за извършените престъпления по служба извършени от служителите на ГДБОП срещу гражданите на Република България, потребителите на интернет и собствениците на arenabg.com!

Предоставям ви няколко линка, на който можете да се убедите във верността на всичко, е използвано като информация!

Убедете се сами, кой друг освен обикновения потребител се възползва от това срещу което се „борят" от ГДБОП! –
http://img293.imageshack.us/my.php?image=peer3mz6.jpg

Част от протокола за филтриране на arenabg.com – 
  http://farm1.static.flickr.com/176/423111638_cd5adc1b0e_b.jpg

Общите условия на БТК за предоставяне услугата БТК ADSL –
http://www.btc.bg/files/products/file_142_bg.pdf

Лицензът GPL –
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html

Закон за защита на потребителите –
http://www.paragraf22.com/pravo/zakoni/zakoni-d/118853.html

Запознайте се със „законните" действия на  полицията –
http://www.vbox7.com/play:8ce8daf5
http://vbox7.com/play:7dfa4027

Boris Kolev
Manager
JT Company Ltd., Bulgaria
T: +359889582718
[email protected]
[email protected]
http://www.jt-bg.com/

Споделяне

Още по темата

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?