Пандемията не била засегнала инвеститорския интерес към България

Стамен Янев

"Въпреки пандемията и забавянето, причинено от нея, ние отчитаме интерес към България като инвестиционна дестинация, както в производството, така и в бизнес услугите с висока добавена стойност", заяви зам.-министърът на икономиката Стамен Янев, който до преди това ръководеше Българската агенция за инвестиции. Според него информационните и комуникационни технологии и аутсорсингът са сред водещите сектори за привличане на инвестиции у нас, заедно с електрониката, транспортното оборудване и машини, химическата промишленост, хранителната индустрия и логистиката и др.

Янев каза това по време на онлайн среща с представители на шведски фирми, но не посочи конкретни данни в подкрепа на тезата за инвеститорския интерес. Според него посочените отрасли имат голям потенциал за развитието на износа, заетост и регионално развитие на страната.

Зам.-министърът смята, че с приемането на нов Закон за индустриални паркове в страната и създаване на допълнителни насърчителни мерки за инвеститорите ще се предоставят много нови възможности за инвестиции в България. По думите му в момента фокусът е главно върху устойчиви инвестиционни проекти, проекти с висока добавена стойност и проекти в слабо развити региони.

"През 2019 г. притокът на преки чуждестранни инвестиции от Швеция възлиза на 32.3 милиона евро от общия приток на ПЧИ в България 1.1385 млрд. евро. Тези данни показват, че все още има голям неизползван потенциал за по-нататъшно развитие на нашите икономически отношения и за шведските инвеститори да разширят бизнеса си в България", заяви Янев, цитиран в сряда от пресцентъра на икономическото ведомство.

Споделяне

Още от Бизнес