Парламентът платил за временни комисии 45 хиляди, а не 1.5 милиона лева

Членовете на временните парламентарни комисии са взели 45 479 лв. за участието си за проведените в заседанията от началото на мандата на ГЕРБ, а не 1.5 млн. лв., както Mediapool писа в началото на седмицата, се посочва в уточнение на Народното събрание по повод публикацията.

"Освен броя на временните анкетни комисии и на проведените от тях заседания, в статията няма нито една истина – всички изложени "факти" са резултат на догадки и собствени "изчисления” на авторката, въпреки че навсякъде в материала се твърди, че това са данни, почерпени от справка, изготвена от парламентарната администрация по Закона за достъп до обществена информация", пише в уточнението на парламента.

В него се цитира заявлението за достъп до обществена информация от страна на медията, в което се иска информация за размера на възнаграждението на депутат за заседание на анкетна комисия. В отговора на Народното събрание се посочва, че ”съгласно чл. 6, ал. 4 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание, приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, за участие в подкомисии, временни комисии, както и за работни групи, избрани от постоянните комисии, народните представители получават възнаграждение не за заседание, а пропорционално на времето на работа, но не по-голямо от 5 на сто от основното месечно възнаграждение”.

В статията е посочено, се според справка на НС от началото на мандата до момента от бюджета на Народното събрание са платени почти 1.5 млн. лв. за възнаграждения за членовете на временните комисии,. Сумата обаче е получена след изчисления на автора на публикацията като са взети 5 процента от основната месечна заплата на депутат, броят на 145-те членове на сформираните 12 временни анкетни комисии и на проведените от тях общо 93 заседания, като е допусната вероятността на проведените заседания да не са присъствали всички между 6 и 12 членове на комисиите.

"Нашата справка обаче изобщо не "сочи" такава цифра, а и не би могла, защото тя няма нищо общо с действителността и е плод единствено на "иновативния” подход на авторката при интерпретиране на предоставената ѝ информация", пишат от администрацията на Народното събрание и допълват, че всъщност сумата е 45 479 лв.

В уточнението не се посочва това общо възнаграждение между колко депутати и за колко комисии се разпределя.

"Искрено се надявам, че в случая става въпрос за неразбиране от страна на авторката, а не за целенасочени действия от страна на Mediapool с цел уронване престижа на една авторитетна държавна институция.

Показател за това ще бъде публикуването на настоящото писмо на страницата ви", се казва в края на уточнението.

Споделяне

Още от България