Парламентът ще забрани анонимните дарения за партиите

Забрана за анонимните дарения за партиите и за финансирането им от фирми с държавно и общинско участие предвиждат законопроектите за политическите партии, приети от парламента на първо четене.

Депутатите гласуваха два проекта на Закон за политическите партии - на Емил Кошлуков и депутати от НДСВ и на Николай Камов и Бойко Радоев от левицата. Парламентът прие и проектът на Тошо Пейков от движение "Оборище", който предлага съдебно закриване на партия, непредставила финансов отчет или пратила в Сметната палата неверни данни за над 3000 лв.

Кошлуков и НДСВ депутатите предлагат още до 6 месеца след приемането на закона областните управители и кметовете да прекратят договорите за наем на помещения държавна или общинска собственост, сключени с политически партии, които не са регистрирали кандидати в последните парламентарни избори или са получили по-малко от 1% от гласовете при две поредни участия в избори.

Проектите на Кошлуков и Камов предвиждат да отпадне възможността партиите да се финансират от фирми с над 5% държавно или общинско участие. Кошлуков предлага да се въведе забрана за финансиране и от търговски дружества, извършващи хазартна дейност, от религиозни организации, нестопански организации или от компании, участващи в приватизационни процедури.

Депутатите от левицата предлагат да се забрани българските политически формации да получават помощи и дарения от чужди държави и организации, както и от чуждестранни фирми.

Рестрикциите за партийното финансиране бяха подкрепени и от дясната опозиция. Време е да прекратим партиите - матрьошки, заяви Панайот Люков от ОДС. Сега отваряш НДСВ и вътре виждаш Васил Божков, отваряш БСП - а вътре е Манджуков, изброи примери Ляков, без да споменава собствената си партия СДС.

БСП връща партийната стопанска дейност, Кошлуков разколебан

Проектите на Кошлуков и на Камов връщат на партиите възможността да упражняват стопанска дейност.

Идеята на НДСВ е политическите формации да упражняват стопанска дейност като допълнителна, свързана с основния им предмет на дейност. Остава в сила забраната партиите да нямат право на собственост в търговски дружества.

В проекта на депутатите от левицата се предлага партиите да могат да развиват стопанска дейност само чрез създавани от самите тях еднолични търговски дружества. Разрешава се извършването на издателска дейност, транспортни услуги, софтуерна дейност, организация на пътувания, конгреси, почивки, ресторантьорство и кафетерии, производство и търговия със сувенири и агитационни материали.

От дясната опозиция възразиха срещу опитите отново да се върне възможността на партиите да извършват стопанска дейност, напомняйки изобилните примери на злоупотреби през първите години на прехода. Авторът на един от проектите Емил Кошлуков, който е и председател на водещата комисия по въпросите на гражданското общество, се съгласи с доводите на ОДС и заяви, че при окончателната подготовка на текстовете ще предложи стопанската дейност да отпадне.

ОДС против рестрикциите за малките партии

Спор в пленарната зала предизвика и предлаганите от левицата рестрикции при регистрацията на партии, както и идеята на Тошо Пейков политическите формации да се закриват по предложение на Сметната палата.

В проекта на Камов и Радоев е записано, че за учредяването на една партия трябва да се събере подписка от минимум 50 души, на учредителното ѝ събрание да присъстват най-малко 500, шест месеца по-късно партията да има минимум 5000 членове, а за да участва на избори, да е регистрирала партийни структури поне в две-трети от общините в страната.

Не е нужно законово да ограничаваме малките партии, те сами си отмират след неуспех в изборите, заяви Кина Андреева от ОДС и посочи за пример английската парламентарна практика. Андреева изброи поредица от партии - куриози, явили се на изборите във Великобритания през 1997 г. и спечелили между 100 и 300 гласа - Партия на елегантно облечените, Съюз на плюшените мечета, Партия на привържениците на монголското барбекю, Партия на чернокосите мъже със среден ръст от бялата раса. Тези партии на следващите избори вече ги нямаше и никой не си е позволил предварително да ги ограничава, добави тя.

Спорове възникнаха и около идеята на Тошо Пейков партиите да се разпускат от Върховния касационен съд по предложение на Сметната палата, ако не са представили в срок отчетите си пред палатата или са внесли неверни данни за суми над 3000 лв.

Подобно предложение фигурира и в проекта на левицата, наред със закриването на партии заради нарушение на конституцията или Закона за политическите партии. Камов и Радоев предлагат още партия да се закрива и ако са изминали повече от 5 години от последната ѝ регистрация за участие в избори.

Според НДСВ, при хванати нарушения в отчетите или непозволено финансиране, партиите трябва да губят правото си на държавна субсидия до провеждане на следващите избори.

Кошуков и колегите му депутати предлагат държавата да финансира всички партии, получили гласове на избори, с по 1% от минималната заплата за бюлетина. Точно обратната е идеята на левицата, която предлага да се вдигне от 1 на 2% от гласовете на изборите прагът за получаване на държавна субсидия.

Камов и Радоев от Коалиция за България предлагат още задължителна пререгистрация за партиите, които на два пъти последователно на редовни парламентарни избори не преминат 4 % граница за самостоятелно участие или 8 % за коалиция.

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: