Парламентът удължи работата си, за да приеме бюджета на Здравната каса

Народното събрание удължи извънредното си заседание, докато приеме проектобюджета на Националната здравно-осигурителна каса за догодина на първо четене.

Според заложените разчети догодина в касата се очаква да влязат 873 млн. лв. От тях 850 млн. лв. ще са от здравни вноски. Най-голям дял във вноските са отчисленията на работодателите, които за 2005 г. ще са 357 млн. лв. С най-висок ръст от 134,4% спрямо бюджета за 2004 г. е сумата от личните здравни вноски. Той се дължи на изменението в съотношението на вноски на работодателя към лични вноски, което става от 75:25 тази година на 70:30 догодина.

Разходите и трансферите догодина ще са 984,3 млн. лв.

Дефицитът в бюджета ще е 111 млн. лв. при заложен дефицит за тази година от 84 млн. лв. Предлага се финансирането на дефицита да се осигури от депозита по сметката на касата в БНБ, който е 678 млн. лв.

Още в началото на дебатите в пленарната зала от Коалиция за България и от дясната опозиция заявиха, че няма да подкрепят проектобюджета.

Янаки Стоилов от БСП заяви, че отделените средства за болнична помощ са под 300 млн. лв. и се предвижда да се допълнят с 40 млн. лв. от резерва на касата, който по закон е предназначен само за непредвидени и неотложни нужди.

Медицинските пътеки се увеличават, а не се предвижда увеличаване на средствата за тях,.Коя от медицинските стоки и услуги очаквате да поевтинее, за да приемем, че повече клинични пътеки ще бъдат обслужвани със същите средства, попита той. Мнозинството продължава да отделя пари за информационна система, а тя не съществува, заяви още Стоилов.

Теодора Константинова от ОДС заяви, че заложените параметри в бюджета на касата за следващата година ще доведат до нов дефицит на болниците. Общият размер за капиталови разходи е много по-малък от необходимите, технологичното обновление за болничната база ще се забави, каза тя.

Проектобюджетът на Здравната каса бе приет на първо четене със 122 гласа "за" и 94 "против", въпреки че при проведената преди това поименна проверка за наличие на кворум в залата се оказаха едва 140 депутати.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: