Пазарът на домакински електроуреди е 330 млн. евро годишно

Браншът е инвестира 1.3 млрд. евро в разделното им събиране в ЕС през 2016 г.

Пазарът на домакински електроуреди е 330 млн. евро годишно

Продажбата на електроуреди на българския пазар е нараснала с 45 на сто за периода 2008 – 2016 г. и оборотът достига 330 млн. евро. Това показва данните на APPLiA - сдружението на производителите на домакински електроуреди, което представи тенденциите в развитието на сектора.

За целия Европейски съюз индустрията на домакинските електроуреди е достигнала оборот от 47.6 милиарда евро за 2016 г. Заетите в сектора са близо 1 милион, като за всяко ново работно място в сектора се създават три, четири нови работни места в свързани индустрии.

В България заетите в сектора са около 4000, като браншът в страната създава и непреки работни места в търговията, леката промишленост, логистиката и следпродажбения сервиз, каза Габриела Чифличка, генерален секретар на българския клон на APPLiA.


По думите ѝ по заетост у нас секторът е на средното ниво за ЕС и изпреварва страни като Швеция, Белгия, Гърция и Финландия.

Близо 10 млн. евро инвестиции в иновации

Високотехнологична и силно конкурентна, индустрията запазва тенденцията да инвестира в иновации.

У нас браншът е вложил близо 10 милиона евро в проучвания и иновации през 2016 г., посочи Чифличка. Целта е разработване на по-ефективни уреди, с високо ниво на екологичност, които да носят повече икономии на домакинствата.

Домакинските електроуреди улесняват потребителите в ежедневието, като пестят време, енергия и вода и в същото време осигуряват чиста и уютна домашна среда.

"Последният доклад на APPLiA за материалните потоци сочи, че благодарение на повишаването на ефективността на съдомиялните машини, потреблението на вода е намаляло с 83.5%, а потреблението на електроенергия - с над 60 %", даде пример Чифличка. Тя допълни, че ако всяко българско домакинство мие със съдомиялна машина вместо на ръка, могат да се реализират над 80 милиарда литра икономии на вода и около милиард и половина киловат часа икономии на електроенергия годишно.

Нов енергиен етикет

Сега предстои въвеждането на нов енергиен етикет за електроуредите. Промяната е инициирана от Европейската комисия и ще става на етапи за различните видове домакински електроуреди.

Хладилници, перални, съдомиялни и комбинирани перални със сушилни, ще се появят на пазара с нови етикети и изменена скала за енергийна ефективност най-рано през 2020 г.

Чифличка обясни, че новото законодателство ще създаде условия за уреди, класифицирани с клас В, С или по-нисък по новата скала от A до G да са с по-висока енергийна ефективност от уредите от сегашните най-високите класове А+++.

Новата енергийна скала ще засегне милиони потребители у нас и в ЕС. Причината е, че средногодишно индустрията предоставя на европейските граждани около 1 милиард малки и големи електродомакински уреди. Потребителите трябва да знаят, че с новия енергиен етикет елктроуредите не стават по-малко ефективни, а точно обратното, стана ясно от обясненията на Чифличка.

Инвестиции в разделно събиране на излезли от употреба електроуреди

Браншът залага на кръговата икономика и за това инвестира в разделното събиране на отпадъци. За 2016 г. индустрията е отделила над 1.3 милиарда евро за разделно събиране и рециклиране на уреди, които са излезли в употреба.

"Годишно потребителите в ЕС генерират 5 милиона тона отпадъци от домакински електроуреди, като нашият бранш е успял да събере и рециклира 1.7 милиона тона. За нас е от огромно значение все повече потребители да постъпват отговорно с уредите, които няма да използват повече, и да ги предават в събирателните пунктове за рециклиране", каза Паоло Фалчони, генерален директор на APPLiA.

Данните на организацията показват, че в рамките на ЕС животът на около 17 на сто от малките домакински електроуреди, завършва в кофата на боклук. А това е огромен ресурс. Средногодишно за производството на около 1 милиард домакински електроуреди. са необходими 6 млн. тона различни суровини – 3 млн. тона стомана, 1.1 млн. тона пластмаса и около половин милион тона мед, алуминий, стъкло и бетон.

За това темата за разделното събиране и рециклиране на излезлите от употреба уреди е особено важна. Разделното събиране на отпадъците и тяхното рециклиране ще доведе до по-чиста околна среда за всички и по-малко загуби на материали, каза Фалчони.

В българския клон на APPLiA членуват всички големи производители и търговци на електроуреди у нас. Сред тях са "Теси", "Либхер", "Елдом", "Електроулкс", "Горение", "Бош", "Уърпул" и други.

Споделяне

Още от Бизнес