Пловдив също ще прави високо технологичен парк

По примера на София и Пловдив ще прави високо технологичен парк върху военен терен с отпаднала необходимост. Хайтек паркът е част от бъдещата зона с потенциал за икономическо развитие, според интегрирания план за развитие на града. Това съобщи арх. Белин Моллов, ръководител на подготвящия плана консорциум "Пловдив 2020", по време на конференцията за развитие на градовете BalRec.

Стартиращите компании, които се раждат от симбиозата между образование, наука и бизнес, ще имат превес в бъдещия "София тех парк", каза арх. Елица Панайотова, изпълнителен директор на новосъздадената проектна компания, която е собственост на Министерството на икономиката.

Столичният хайтек парк ще предостави платформа за развитие на водещи иновативни компании, инкубатор за стимулиране създаването на нови предприятия в приоритетните области, обучителни програми, лабораторно оборудване в подкрепа на приложни изследвания от страна на бизнеса и научните среди, интерактивна среда за среща на децата с постиженията на науката и високите технологии, посочи арх. Панайотова.

В Бургас планират изградената индустриална зона да бъде свързана с градския център и Атанасовското езеро и през нея да мине транзитният трафик към Южното и Северното Черноморие. Това посочи арх. Цветан Петров, ръководител на обединение "Устойчиво развитие за Бургас", което подготвя интегрирания план на морския град. По думите му се предвижда в индустриалната зона да се развият интермодален терминал, бизнес парк, център за рециклиране и други дейности.

Още от Бизнес

Защо премиерът говори за "Костинброд 2" по "учебниците на КГБ"?