По спирките в София - само билети, вестници и пакетирани стоки

Общината опитва за пети път да намери частни стопани на съоръженията

По спирките в София - само билети, вестници и пакетирани стоки

По спирките в София ще могат да се продават само билети, "дребни пакетирани стоки" и вестници. Това предвижда договорът с евентуалните концесионери на съоръженията.

В момента подобни ограничения няма, но в последните години общината изчисти голяма част от павилионите по спирките и остави само пунктовете за продажба на билети и карти.

Условията и документацията за бъдещата концесионна процедура ще бъдат гласувани в четвъртък от Столичния общински съвет. Спирките ще имат частни стопани за поне 15 години.

Ще се търсят концесионери за около 2600 спирки в града, които са разпределени в четири лота. Фирмите ще имат ангажимент да подменят съоръженията за своя сметка. Те ще трябва да плащат на общината годишна такса от поне 40 000 - 43 700 евро за един лот. Размерът намалява, ако концесионерът се ангажира с по-голяма инвестиция и направи повече спирки с навеси.

Частните стопани ще печелят от отдаването под наем на рекламните площи и павилионите към спирките. Общо се планира рекламни пана да има към 400 спирки, а павилионите да са 300.

Това е петият опит за отдаване на спирките на градския транспорт на концесия. В момента те се стопанисват от Центъра за градска мобилност. Мотивът да минат в частни ръце е, че така общинското дружество ще може да използва за други цели парите, които сега влага в поддържане на спирките.

Изисквания

Всички спирки са разделени в четири пакета, в които попадат съоръжения в центъра, в кварталите и в периферията на града. Броят на спирките във всяка зона е различен - от 580 до 690 броя. Една фирма може да кандидатства за максимум две позиции. Целта е да не се допуска монопол.

От бъдещите кандидати се иска да подменят сега съществуващите спирки с нови, с еднакъв дизайн за цялата столица. Срокът за това ще определят фирмите в офертите си, но той не може да е по-дълъг от две години и половина. Те трябва да представят и график за извършване на инвестициите. Освен това 20% от планираните разходи трябва да са собствени средства на фирмата, а останалите може и да са привлечени - например банков заем.

От кандидатите се иска да имат опит в изграждането на преместваеми съоръжения и рекламни елементи или пък в изграждането и стопанисването на такива. Трябва да имат оборот от поне 2.6 млн. евро за последните три финансови години. Ако попадат оферти за два пакета, изискването за оборот се увеличава до 3.9 млн. евро.

Реклама и търговия

Бъдещите концесионери ще могат да печелят от отдаването под наем на около 400 рекламни пана към спирките. Според финансово-икономическия анализ към процедурата, средният приход от тази дейност е около 600 лева на съоръжение на месец. По толкова от общината са изчислили и постъпленията от една лавка.

В договора с бъдещия концесионер обаче е заложено ограничение за стоките, които могат да се предлагат на спирките. Това може да са само билети и карти за градския транспорт, пакетирани стоки и вестници.

Условия

Договорът на концесията - 15 години, може да се удължи с още до 5 години, ако в следствие на промени на линиите на градския транспорт бъдат закрити, или открити нови спирки и това наруши икономическия баланс на концесията.

Предвидени са неустойки при изоставане от графика за инвестиции, както и при допускане на незаконно строителство по спирките.

Избор

Основна тежест при избора на концесионери ще имат ангажиментът за инвестиции и  предложението за концесионна такса. Те са по 40% от общата оценка. Другите 20 на сто идват от срока за подмяна на спирките.

Концесионното възнаграждение зависи и от това какъв процент от рекламите по спирките ще бъдат запазени за безплатна реклама на общината. Минимумът е 5 на сто от паната.

През 2016 г. местната администрация даде ход на четвъртия опит за отдаване на спирките на концесия. Предложените тогава условия обаче бяха критикувани от общинските съветници, което доведе до спиране на процедурата по приемане на документацията и преработването ѝ.

Споделяне

Още от България