Под 1/5 от висшия мениджмънт в ЕС е съставен от жени

Под 1/5 от висшия мениджмънт в ЕС е съставен от жени

Близо 9.4 милиона души в ЕС са на ръководни позиции като 6 милиона от тях се заемат от мъже (64 процента от всички мениджъри), а 3.4 милиона от жени (36 процента), съобщи Евростат.

През 2018 година малко над една четвърт (27 процента) от членовете на управителните съвети на листваните на борсата компании от ЕС и по-малко от една пета (17 процента) от старшите мениджъри са били жени. С други думи въпреки че са приблизително половината от всички наети хора в ЕС, жените продължават да са по-слабо представени сред мениджърите.

Информацията е публикувана от Евростат по повод Международния ден на жената.

Най-много жени на ръководни позиции има в Латвия (56 процента), която е единствената европейска страна, където на това ръководно ниво преобладават жените. На второ място се нареждат България и Естония (с 49 процента всяка), следвани от Полша и Словения (с 47 процента всяка), Унгария (43 процента), Литва и Швеция (с 42 процента всяка), Ирландия (41 процента) и Словакия (40 процента).

Точно обратното, жените са по-малко от една трета от мениджърите в Люксембург (15 процента), Кипър (23 процента), Чехия, Дания, Италия и Холандия (29 процента всяка), Германия (30 процента), Гърция и Австрия (32 процента всяка).

На ниво ЕС около една трета (36 процента) от мениджърите са жени. Този дял остава стабилен от 2012 година.

Най-голям процент жени членки на управителните съвети на листвани на борсата компании е отчетен във Франция (44 процента), следвана от Италия и Швеция (с 36 процента всяка), Финландия (35 процента) и Германия (34 процента).

От друга страна жените са по-малко от една пета от членовете на управителните съвети в Естония (8 процента), Гърция (9 процента), Малта (10 процента), Кипър, Литва и Румъния (с 11 процента всяка), Люксембург (13 процента),Чехия (14 процента), България и Унгария (15 процента), Хърватия (17 процента) и Ирландия (19 процента).

На ниво ЕС едва малко над една четвърт (27 процента) от членовете на управителните съвети са жени. През последните 5 години този дял се увеличил с 9 процентни пункта (бил е 18 процента през 2013 година).

Сред страните членки на ЕС Литва е начело с над една четвърт от старшите мениджъри на най-големите компании, листвани на борсата, които са жени (28 процента). Тя е следвана от България и Латвия (с 27 процента всяка) и Румъния (25 процента).

Най-слабо е женското присъствие на тази висша ръководна позиция в Австрия (5 процента), Чехия (6 процента), Италия (9 процента), Португалия (10 процента), Дания (11 процента). Люксембург , Унгария и Полша (13 процента всяка), Белгия, Германия и Испания (14 процента всяка), както и Кипър (15 процента)

На ниво ЕС по-малко от една пета (17 процента) от висшите ръководни кадри са жени, което е увеличение от 5 процентни пункта спрямо ситуацията от преди 5 години (12 процента през 2013 година).

В България жените на висши ръководни позиции през 2018 година с били 27 процента, а жените членки на управителни съвети 15 процента. През 2017 година жените на мениджърски позиции в България са били 49 процента.

Споделяне

Още от Бизнес