Под 30% от хората биха сменили старата печка на дърва

"За Земята" предлага да има градски зони със забрана за ползване на твърдо гориво

Под 30% от хората биха сменили старата печка на дърва

Под 30 процента от българите, ползващи дърва за отопление, и малко над 40 на сто от тези с печки на въглища биха се включили в програми за подмяна на старите им неефективни и замърсяващи въздуха уреди с безплатни нови. Това сочи проучване, извършено от "Маркет линкс" през септември 2018 г. по поръчка на сдружение "За Земята“, оповестено във вторник.

То отразява нагласите на хората в контекста на обявяваните от общините програми за подмяна на старите уреди на твърдо гориво с по-ефективни и по-малко замърсяващи със средства от европейските фондове. Данните сочат, че процентът на домакинстват, които не биха променили начина си на отопление, е висок и общинските мерки няма да са привлекателни за тях.  Все още малко хора разбират връзката между замърсяването и използването на твърди горива за отопление, сочат още изводите от проучването.

Затова от "За Земята" предлагат общините да прибягнат до забрани за използване на твърдо гориво в определени зони в градовете, обявявайки ги за нискоемисионни. Екоорганизацията посочва, че при всички положения местните власти трябва да проведат широка информационна кампания за негативните ефекти върху здравето от употребата на твърди горива в комбинация със стимули за подмяна на уредите.

Изследването потвърждава и предишни данни, че в България твърди горива за отопление се използват в съществена част от домакинствата - около 40%. Малко над 33 на сто използват дърва за огрев, а 7.5 на сто – въглища. Процентът на използващите дърва и въглища домакинства в малките населени места е по-голям, но дори в големите градове, включително София, делът им е значителен. Употребата на дърва и въглища е разпространена осезаемо повече сред домакинствата с най-ниски доходи, но докато въглищата се използват най-вече от най-бедните, то употребата на дърва макар и да намалява с увеличаване на дохода, остава съществен процент и сред по-богатите домакинства, отчита проучването.

"Най-обезпокоителното е не просто значителната употреба на твърди горива за отопление, а че 91% използват нискоефективни до средно ефективни уреди", коментира Ивайло Попов от "За Земята“. "В България се използват предимно силно замърсяващи въздуха отоплителни инсталации, което следва да се промени, ако искаме да имаме чист въздух“, допълва той

Докладът показва, че повечето хора осъзнават, че мръсният въздух причинява сериозни здравословни проблеми (около 76%), но значително по-малко – около 56%, приемат, че отоплението с дърва и въглища имат сериозен принос за това замърсяване. Колебаещите се са малко над 20%.

Има съществено неразбиране за връзката между влошаването на здравето и употребата на тези горива, смята екоорганизацията.

Тя препоръчва на общините, които стартират програми за замяна на старите уреди за отопление с нови, да направят собствени проучвания за нагласите сред местното население за готовността им да се включат в такава мярка.  

Според данните от проведеното проучване например, повечето запитани биха предпочели финансова помощ като процент от цената пред нисколихвен кредит. Помощ за подмяна на отоплението в комбинация с  поставяне на изолация и подмяна на дограма е по-желана, особено сред тези, които предпочитат директна финансова помощ, а не заем. Около половината отопляващите се с дърва или въглища предпочитат да продължат да се отопляват с твърдо гориво, но с по-високоефективни уреди, сочи още социологическото проучване.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Колко време давате на новия парламент?