Положителен ръст на икономиката - не по-рано от края на годината

Положителен ръст на икономиката - не по-рано от края на годината

Данните на неправителствената организация Център за икономическо развитие (ЦИР) показват, че икономиката няма да има ръст преди четвъртото тримесечие на тази година или първото тримесечие на следващата, каза председателят му Георги Прохаски в понеделник при представянето на поредния доклад за състоянието и перспективите на икономиката на страната.

Той изрази скептицизъм към прогнозата на финансовото министерство за ръст през следващата година от 3.5%, който, според икономиста, е прекалено оптимистичен и може да подведе при изготвянето на параметрите на бюджета за следващата година.

Според данните на центъра основните сектори на икономиката - търговията, услугите, строителството, спадат и продължават да спадат.

Експертите на ЦИР са изчислили, че през второто тримесечие на тази година спадът в икономиката ще е 1%. Това е съществено забавяне във влошаването на параметрите - от спад 5.9% на годишна база през четвъртото тримесечие на миналата година през спад от 3.6% - през първото на 2010 г.

При тези темпове може да се очаква слаб растеж на годишна база едва през четвъртото тримесечие на 2010 г. или първото на 2011 г.

В понеделник положителни тенденции отчете и министърът на икономиката Трайчо Трайков. Според него е налице "стабилизиране на икономиката и тенденции за излизане от кризата". Той даде пример с ръста на износа и намаляването на безработицата.

Според ЦИР забавянето на спада през първото тримесечие на тази година се дължи на забавяне на спада и в трите икономически сектора (земеделие, индустрия, услуги).

Спадът в индустрията вече е много по-слаб (0.9 на сто), а от март насам промишленото производство е вече над нулата на годишна база благодарение на преработващата промишленост. Продажбите за износ в нея растат от ноември насам, като от март растежът се ускорява.

Тенденцията на свиване на дефицита по текущата сметка се запазва и през 2010 г. За първите пет месеца той е 708.9 млн. евро или 2% от БВП и е над три пъти по-нисък от дефицита година назад. Почти половината от намалението му се дължи на понижаването на дефицита по търговското салдо (с 814.7 млн. евро до 3.5% от БВП при 6.1% година назад).

Търговският дефицит за петте месеца на 2010 г. е 60% от дефицита преди година. Нарастването на износа започна от ноември 2009 г, а на вноса - от март 2010 г.

Възстановяването на европейските икономики и бързото развитие на някои азиатски страни открива добри възможности за българската машиностроителна продукция - износът на инвестиционни стоки (главно електрически машини и резервни части) се увеличава с 26%, а на суровини и материали - с над 20%. При вноса расте обемът на суровините, а на инвестиционните стоки намалява заради започналото възстановяване на икономическата активност, изразяващо се в нарастване на потреблението на суровини за производството, но не и в разширяване и обновяване на мощностите.

Растящият дял на износа в БВП е знак за съживяване на икономиката и повишаване на конкурентоспособността на българската експортна продукция на международните пазари.

Не е ясно обаче доколко устойчив е растежът на външното търсене. Очакванията са нарастването на износа с изпреварващи темпове пред вноса да се запази и годината да приключи с един от най-ниските дефицити за последните години.

Предварителните данни за притока на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) не са радващи - едва 253 млн. евро или 0.7 на сто от БВП за първите пет месеца на годината. При очерталата се тенденция на отлагане на инвестиционните проекти ще са необходими поне една-две години, докато ПЧИ отново започнат да растат, без обаче да достигат равнищата от преди кризата.

През юни инфлацията от началото на годината е 1.5%. В първите месеци на второто полугодие ще има увеличение на инфлацията заради поскъпването на газа с близо 25%, на топлинната енергия (средно с 11.7%) и на тока (средно с 1.7%). В ЦИР очакват инфлацията в края на годината да е 3-4%.

Безработицата у нас е около нивото за ЕС27. След като през февруари регистрираната безработица достигна пик от 10.26%, за април тя се върна на 9.95% (при 7.08% през предходната година). В ЦИР очакват намаляването на безработицата да продължи през лятото и от есента отново леко да се повиши.

Споделяне

Още от Бизнес