Поръчките в промишлеността намалели през април

Поръчките в промишлеността намалели през април

В началото на пролетта бизнес климатът се влошава, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Намалението на показателя е с 3,3 пункта през април спрямо март 2016 г.

Влошаването се дължи на по-неблагоприятния климат в промишлеността. Показателят намалява с 8,1 пункта спрямо март заради по-резервираните оценки и очаквания на предприемачите за състоянието на предприятията.

През април средното натоварване на мощностите в промишлеността е с 2.8 пункта под нивото от януари и достига 72.4%. Анкетата на НСИ регистрира и намаление на поръчките към фирмите, което е съпроводено и с по-неблагоприятни очаквания за дейността през следващите три месеца.

Основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса, остават несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене на вътрешния пазар. Мениджърите очакват запазване на продажните цени.

Бизнес климатът в строителството запазва приблизително равнището си от март. По мнение на строителните предприемачи строителната активност се подобрява в сравнение с предходния месец, като прогнозите им за следващите три месеца също остават благоприятни.

Производственият график е осигурен с договори за по-голям период от време. Очакванията за новите поръчки през следващите шест месеца също се подобряват, като прогнозата е продажните цени да се запазят.

Бизнес климатът и в търговията на дребно през април се запазва на нивото си от март. Оценките на търговците за обема на продажбите през последните три месеца се подобряват, като се регистрира и повишен оптимизъм по отношение на поръчките към доставчици през следващите три месеца.

В сектор "услуги" има леко подобрение на бизнес климата – с 0,7 пункта.

НСИ съобщи още, че общият индекс на цените на производител през март е нараснал с 1,2% спрямо февруари. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 8.0%, и в преработващата - с 1.6%, докато при производството и разпределението на ток, парно и газ е отчетено намаление с 0.6%.

По-съществено увеличение има на цените на основни метали - с 4.3%, и при производство на химични продукти - с 0.4%. Намаление пък се регистрира при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 1.1%.

На годишна база обаче цените на производител падат. Намалението през март спрямо същия месец на 2015 г. е с 5,5%. Спад на цените е регистриран в добивната промишленост - с 11.8%, в преработващата - с 5.4%, и в енергетиката - с 4.9%.

По-съществено намаление има при производството на основни метали - с 10.9%, и на химични продукти - с 2.8%. Производството на тютюневи изделия пък е поскъпнало с 4.4%.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?