Последният участък от прохода Петрохан ще бъде готов през 2021 г.

Започна ремонтът на близо 8 км от пътя Берковица - Монтана

Последният участък от прохода Петрохан ще бъде готов през 2021 г.

В петък започна основният ремонт на последния участък от прохода "Петрохан". Става въпрос за 7.71 км от второкласния път Берковица - Монтана в участъка между селата Боровци и Благово. Инвестицията е за над 5.3 млн. лв. с ДДС, съобщи Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Проектът се финансира от Европейския съюз по Програмата Интеррег V-A Румъния - България 2014-2020, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Той е част от проект "Долж - Монтана: Съвместни стъпки за по-добра свързаност".

Второкласният път Берковица - Монтана е основна комуникация на Северозападна и Югозападна България през билото на Стара планина. Той е най-пряката връзка за жителите от областите Монтана и Видин със София, както и с Дунав мост II и пристанище Лом.

Отсечката, която ще се ремонтира, започва след кръстовището с третокласния път за село Боровци и село Замфирово, преминава през село Благово и завършва на 2 км след изхода на селото в посока Монтана. Свързва населените места в община Берковица с областния център Монтана, през нея преминава натовареният трафик от София, през прохода "Петрохан" за Монтана и Лом.

През последните 4 години АПИ обнови общо 77 км от второкласния път Костинброд - Берковица - Монтана. През миналата година по оперативна програма "Региони в растеж" завърши ремонтът на 43 км от пътя през прохода "Петрохан" на територията на Софийска област.

Преди това по програма "Транзитни пътища V" беше ремонтиран участъкът Йончеви ханове - Благово, изграден бе обхода на Берковица и обновена отсечката от "Петрохан" от страната на Монтана.

С изпълнението на проекта ще бъде обновен целият проход, ще се възстановят технико-експлоатационните характеристики на трасето, като се повиши безопасността и се осигури оптимална скорост на движение.

Обновеният участък ще бъде с нова асфалтобетонова настилка и подобрена отводнителната система. Ще бъде ремонтиран мост при 86-ти км над река Бързия, който е с шест отвора и е дълъг 102 м. Съоръжението ще е с обновена хидроизолация, асфалтобетонова настилка и тротоари. Рехабилитираният участък ще е с нови ограничителни системи, знаци и хоризонтална маркировка. Ще бъдат монтирани и соларни знаци за измерване на скоростта на движение на превозните средства. Срокът за завършване на обекта е 12 месеца.

Основният ремонт ще бъде изпълнен от "ВДХ" АД за 5 310 000 лв. с ДДС. Строителният надзор ще осъществи обединение "Пътконсулт Инженерингс" ДЗЗД, в което участват: "Консулт Инженерингс" ЕООД и "Пътконсулт 2000" ЕООД. Договорът с тях е за 114 270 лв. с ДДС. Авторският надзор ще е на "Рутекс" за 3890.40 лв.

Общата стойност на проекта е 5 846 411,78 лв. От тях 4 969 450,01 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, а 759 975,08 лв. е национално съфинансиране. 116 986, 69 лв. е приносът на АПИ.

Целта на проекта е развитие на пътната инфраструктура в трансграничния район чрез подобряване на достъпа до трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) в региона.

На символичната първа копка в петък в село Благово присъстваха народният представител Дилян Димитров, областният управител на Монтана Росен Белчев, кметовете на Монтана, Берковица и с. Благово – Златко Живков, Димитранка Каменова и Лъчезар Асенов, директорът на ОПУ-Монтана Илия Илиев, инж. Христо Петров, началник на отдел в дирекция "Изпълнение на проекти по ОПРР 2014-2020 и по програмите за териториално сътрудничество на ЕС" в АПИ, представители на строителя, надзора и др.

Споделяне

Още от България