Пострадали от наводненията обжалват в съда размера на получените помощи

Административния съд в Добрич са заведени 19 дела по жалби на граждани срещу размера на сумите, определени от Обществения съвет, за пострадалите от наводненията през юни. 18 дела са от граждани, получили помощ от 650 лв, а едно е за помощ от 150 лв, съобщи БНР.

Общественият съвет реши да бъдат подпомогнати 700 семейства, като разпредели 449 000 лв, набрани чрез националната кампания на БЧК. 80 семейства, чиито домове са напълно разрушени, получиха по 1600 лв, 480 домакинства - по 625 лв и 140 - по 150 лв. 

Делата не са насрочени, тъй като в жалбите не е посочено чий акт обжалват гражданите - на Общинския обществен съвет или на Националния обществен съвет

Други две дела са заведени за отказ на Дирекция "Социално подпомагане", да бъдат предоставени еднократни помощи на пострадали от наводнението.

Споделяне

Още от България

Защо Слави Трифонов скри имуществото си?