Повече места за разузнавачи в четвъртия батальон за Ирак

Министърът на отбраната издаде заповед да започне сформиране и подготовка на Четвъртия български батальон за Ирак, който трябва да замине на мисия от 5 януари 2005 година.

Търсят се повече разузнавачи, специални разузнавачи, оперативни работници, химици-разузнавачи, сапьори, радиоспециалисти, преводач от английски и арабски, психиатър, стоматолог и т.н. След трагичния инцидент в Кербала с първия ни батальон през декември м.г., когато загинаха петима наши рейнджъри, а база "Индия" - разрушена, държавници и военни отчетоха като гаф липсата на разузнавателна информация за готвени терористични актове.

Кадровите военнослужещи трябва да подадат документите си до 26 юли, военнослужещи от резерва - до 30 юли т.г. в поделение 34750 - Карлово, а кандидатите за представители в щабовете на многонационалната дивизия и бригада и в Командването на оперативните сили в Багдад - до поделение 24190 - София. За офицерите от щабовете има изискване да владеят английски език на ниво не по-ниско от 2-2-2-2 по STANAG-6001.

До 8 септември комисията по подбора трябва де а готова, а подготовката на контингента трябва да се проведе от 13 септември до 10 декември в поделение 34750 - Карлово. При необходимост Главният щаб на Сухопътните войски може да поиска участие на преподаватели от Военна академия "Г.С.Раковски", Департамента по Оперативна съвместимост, Центъра по военна психология и психопрофилактика - ГЩ и на инструктори - офицери, сержанти и граждански лица от командването на Оперативните сили и командване "Изток".

Военнослужещите трябва да подават рапортите си в поделенията, където служат, а в заповедта специално е записано, че командирите нямат право да ги спират. отбелязано, че началниците не трябва да ги спират.

В случай, че някой от одобрените се откаже от заминаване за мисия, той трябва да плати изразходваните средства за медицински прегледи и за подготовката им: за консумативи - 185 лв и за имунизации - 164 лв.

Длъжностите, за които може да се кандидатства, са:

ОФИЦЕРИ
СЕРЖАНТИ И ВОЙНИЦИ
мотопехотни автоматчик
разузнавачи картечар
специално разузнаване снайперист
оперативни работници гранатометчик
танкови-строеви мерач-оператор
танкови-технически майстор по ремонта на електрооборудване
инженерно-сапьорни механик-водач на МТЛБ
експлоатация и ремонт на инженерна техника шофьор
химически шофьор на колесни БТР и БРДМ
свързочни специалисти по техническо обслужване на БТР и АТТ
автомобилисти автомобилни
артилерийско въоръжение и оптика електромеханици
тилови специалисти по ремонта на стрелково оръжие
окомплектуване с личен състав специалисти по ремонта на АМЧ
преводач-английски и арабски специалисти по бойни припаси
финансисти радиоспециалисти
лекар-психиатрични болести специалисти по лекополеви кабелни линии
лекар-ординатор специалисти по фелдегерско-пощенска свръзка
лекар-стоматолог специалисти по ремонта на радиостанции с малка мощност
общовойскови лекари специалисти по ремонта на телефонна апаратура
информация и връзки с обществеността сапьори
юристи механик-водач на ПЗМ
  екскаваторчици
  скреписти и булдозеристи
  електроспециалисти
  специалисти по ремонта на инженерна техника
  кранисти .на автокранове
  специалисти по ремонта на ел.агрегати
  механик-водачи специални инженерни машини
  химици-разузнавачи и химици-инструктори
  химици-дегазатори
  специалисти по санитарна обработка

 

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?