Повечето малки фирми не защитават търговските си тайни

Повечето малки фирми не защитават търговските си тайни

Повечето малки и средни предприятия не знаят, че трябва да включват клаузи за закрила на търговските си тайни при сключването на договори, заяви директорът на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Мариета Захариева. Тя участва в дискусия за създаване на култура за интелектуална собственост сред дребния бизнес, организиран от Световната организация за интелектуална собственост, българското Патентно ведомство и Университета за национално и световно стопанство, съобщиха от агенцията.

Такива клаузи трябва да има както в договорите със служителите, така и с търговските контракти на фирмите. В противен случай съществува риск от разкриване на търговската тайна, коментира Захариева. По думите ѝ, предприемачите трябва да знаят, че може да претендират за нарушение на търговските тайни, само ако е налице някакво фактическо доказателство, че те самите са били предприели действия за защита на уникалната бизнес информация.

За да бъде защитена уникалната бизнес информация, се налага използването на други видове права върху интелектуална собственост (авторско право, индустриални права). Тези права върху интелектуална собственост са много по-сериозни и осигуряват по-солидна закрила, посочва тя.

Като цяло компаниите, които използват в пълна степен своите права върху интелектуалната собственост, постигат по-добри икономически резултати и по-висока пазарна стойност от тези, които не го правят, отбелязва Захариева. В някои случаи малки и средни предприятия, които разчитат на интелектуална собственост, отчитат по-висок растеж до 20 на сто в сравнение с подобни предприятия, които не отдават особено значение на нея, допълва тя.

Агенцията за малки и средни предприятия предвижда да прави съвместни обучения на дребните предприемачи с Патентното ведомство с цел защитата на бизнеса.

Споделяне

Още от Бизнес