"ПрайсУотърхаусКупърс" ще направи оценка на администрацията срещу 0.5 млн. лв.

Близо 0.5 млн. лева с ДДС иска "ПрайсУотърхаусКупърс – България" от Министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР), за да извърши преглед и оценка на ключови административни звена, разработващи и изпълняващи политики, свързани с реализацията на Лисабонската стратегия на ЕС. Консултантската компания е единствената допусната до отваряне на ценовите оферти в обществената поръчка на ведомството на Николай Василев.

Освен "ПрайсУотърхаусКупърс" оферти са подали "Ърнст енд Янг одит", "Делойт България", "КПМГ и Ню Ай" и фондация "Европейски институт", но предоставените от тях документи не съответствали на изискванията на възложителя, съобщиха от МДААР.

Консултантската компания ще извърши външна проверка и оценка има ли дублиране на функции между структури от централната администрация на изпълнителната власт, ще изготви препоръки за подобряване на дейностите по разработването и прилагането на политиките, свързани с Лисабонската стратегия, ще дава съвети за подобряване на ефективността на ключови административни звена, заети със стратегията и др.

В четвъртък МДААР отвори ценовите оферти за още две обществени поръчки.

"Арнаудов Консулт“ ЕООД е единственият участник, допуснат до отваряне на ценовите оферти в обществена поръчка за строителен надзор на ремонта на ГКПП - Калотина. Предложената цена е 42 820 лв. без ДДС.

И при тази поръчка останалите участници не са допуснати до отваряне на ценовите оферти заради несъответствие на представените документи с изискванията на възложителя.

Две фирми са подали оферти за поръчка на МДААР с предмет "Провеждане на обучения за държавната администрация по прилагането на Закона за електронно управление и свързаните с него новоизградени системи на електронното правителство". Това са Обединение "Международен колеж и партньори" с цена 81 055 лв. без ДДС и "Сиела Софт енд Паблишинг" с цена от 79 983 лв. без ДДС.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?