Правителството одобри 150 млн. евро. заем за безплатното саниране

Правителството одобри 150 млн. евро. заем за безплатното саниране

Правителството одобри гаранционното споразумение във връзка с Рамковото споразумение за заем на стойност 150 млн. евро между "Българска банка за развитие" (ББР) и Банката за развитие на Съвета на Европа за частично финансиране на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира споразумението със закон.

ББР осигурява финансовият ресурс за финансиране на мерките за енергийна ефективност чрез заеми от водещи финансови институции.

В Закона за държавния бюджет за 2016 г. е предвидено, че в рамките на текущата бюджетна година правителството може да одобрява и да предлага на Народното събрание издаване на държавни гаранции по нови външни заемни споразумения на ББР до валутната равностойност на 1 млрд. лв. при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.

Националната програма за саниране има за цел да помогне за намаляване на разходите за електроенергия на домакинствата, за удължаване на жизнения цикъл на сградите, както и за осигуряване на по-добри условия на живот, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

За изпълнението на мерките за енергийна ефективност ББР предоставя целево финансиране на сдруженията на собствениците, като договарянето и разплащането се извършват чрез кметовете на съответните общини. Те усвояват предоставеното финансиране от ББР от името и за сметка на съответното сдружение на собствениците.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?