Правителството разсрочи дълговете на шест фирми

Правителството разсрочи дълговете към държавата на шест фирми на днешното си редовно заседание. Това са "Троямекс" ООД, "Биляна трико" АД, "Балканфарма-Разград", "Сакар-Истра" АД, УНИХФИФ АД и "Крамекс" АД. "Троямекс" ООД, с. Дълбоки дол, трябва да върне кредита си до 30 юни 2012 г.

Средствата са били инвестирани изцяло в производството и търговията с животинска продукция, със затворен цикъл на производствена дейност и са разкрити над 200 работни места. Задълженията на останалите пет дружества произтичат от преоформени по ЗУНК валутни кредити.

За "Биляна трико" АД, Петрич, предложението е изплащане на главницата на задължението за срок от 14 години, както и всички натрупани лихви. Трудностите на "Балканфарма-Разград" пък са свързани с високите разходи за изследователска и развойна дейност.

Предоговарянето на задължението за срок от девет години трябва да доведе до съхраняване на производството, до трайно възстановяване на предприятието, което ще спомогне за погасяване на задълженията.

"Сакар-Истра" АД е единственото голямо работещо предприятие в региона на Своге . Предоговарянето на задължението на УНИХФИФ АД е за 9 години и е свързано с план за преструктуриране, който в най-кратък срок да възстанови трайно предприятието, като се отчетат причините за финансовите затруднения.

Задължението на "Крамекс" АД трябва да бъде изплатено за срок от 10 години.

Още от Бизнес